Compania de Apă Buzău – anunț public

de Stiri Buzau Media

Anunț public privind decizia etapei de încadrare a proiectului

„S.C. COMPANIA DE APĂ SĂ titular al proiectului: ”ÎNLOCUIRE REȚELE DE DISTRIBUȚIE APĂ ȘI BRANȘAMENTE AFERENTE Ds23, Ds24, Ds25, Ds33, Ds34, Ds39 sat Dealul Viei și Ds 11 sat Sărata Monteoru. Extindere rețea distribuție apă și branșamente aferente, branșament electric și grup de pompare, sat Dobrilesti, Com. Merei, Jud. Buzău” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”ÎNLOCUIRE REȚELE DE DISTRIBUȚIE APĂ ȘI BRANȘAMENTE AFERENTE Ds23, Ds24, Ds25, Ds33, Ds34, Ds39 sat Dealul Viei și Ds 11 sat Sărata Monteoru. Extindere rețea distribuție apă și branșamente aferente, branșament electric și grup de pompare, sat Dobrilesti, Com. Merei, Jud. Buzău”, propus a fi amplasat în satele Sărata Monteoru, Dealul Viei, Dobrilesti, com. Merei, Jud. Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din Municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dată publicării anunțului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro”.

În cazul în care nu sunt observații justificate din partea publicului, APM Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.