Compania de Apă – Comisia Europeană a aprobat “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”

de Stiri Buzau Media

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014 – 2020 ( Cod SMIS 133649), in valoare totală de 358.685.777 euro, implementat de Compania de Apă Buzău, are ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare in 23 de unități administrativ teritoriale din județul Buzău, in vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.

 

Proiectul urmărește creșterea gradului de alimentare cu apă potabilă a populației, precum și creșterea nivelului de colectare și tratare a apelor uzate urbane, prin următoarele măsuri:

– reabilitarea surselor de apă și crearea de noi surse de apă;

– reabilitarea și extinderea conductelor pentru apă potabilă, inclusiv rezervoare de apă potabilă, stații de clorinare și stații de pompare;

– reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile;

– reabilitarea și extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate;

– stații noi de tratare a apelor uzate;

– sisteme de supraveghere si control SCADA;

– tratarea si recuperarea nămolului deshidratat.

 

Comisia Europeană a aprobat, vineri, 10 iunie 2022, implementarea tuturor investițiilor in infrastructura de apă și apă uzată in județul Buzău, in două etape:

– prima etapă se va implementa până la 31.12.2023 cu finanțare din Programul Operațional Infrastructură Mare in valoare de 149.424.467 EUR, contribuția Uniunii Europene fiind de 127.010.797 EUR;

– a doua etapă a proiectului se va implementa in următoarea etapă de programare, prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă.

 

Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei prin crearea de noi locuri de muncă, pe parcursul implementării cât și in perioada de exploatare, prin  stimularea investițiilor private si a turismului in zona rurală, prin reducerea riscului de poluare a apelor subterane si îmbunătățirea calității mediului, prin dezvoltarea/înființarea sistemelor de colectare a apelor uzate si prin asigurarea furnizării apei potabile de calitate, in condiții de siguranță și în regim continuu.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Știri despre: