Primăria Municipiului Buzău – anunț public privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău

de Stiri Buzau Media

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

 

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 101 din data de 12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 15 iunie 2022.

Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma