S-a întâmplat în România, pe 6 februarie

de Stiri Buzau Media
Sursa foto: crestinortodox.ro

Apare, pe 6 februarie 1696, în tipografia instalată la mănăstirea Snagov, prima tipăritură : „Orânduiala slujbei Sfinților Constantin și Elena”. Cartea, publicată sub îngrijirea lui Antim Ivireanul, era dedicată lui Constantin Brâncoveanu.

Sursa foto: crestinortodox.ro

131: Roșia Montană este atestată documentar (înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior)

1857: Apare, la București, ziarul unionist „Concordia”, care, în același an, își schimbă denumirea în „Românul” (director C.A. Rosetti)

1866: B.P Hasdeu editează, la București, revista săptămânală satirico–umoristică „Satyrul”

1867: S-a născut Dimitrie Voinov, zoolog, histolog și citolog român, membru al Academiei Române

1881: S-a născut Ștefan Ionescu, politician și general român

1885: Spiru Haret este numit secretar general al Ministerului Instrucției și al Cultelor

1889: S-a născut Krikor H. Zambaccian, colecționar și critic de artă român de etnie armeană

1891: S-a născut Adrian Maniu, poet român

1897: S-a născut Constantin T. Nicolau, medic român, membru corespondent al Academiei Române

1908: S-a născut Geo Bogza, scriitor și ziarist român, membru (1955) al Academiei Române

1916: S-a născut Gabriel Țepelea, istoric literar român, membru al Academiei Române

1924: Legea persoanelor juridice preciza condițiile care se cereau îndeplinite de o organizație spre a obține calitatea de persoană juridică. Prin această lege, s-a creat cadrul juridic pentru dizolvarea unor organizații politice antinaționale

1927: S-a născut Alexandru Apolzan, fotbalist român

1945: Decret-lege privind statutul naționalităților, potrivit căruia toți cetățenii sînt egali în fața legii și se bucură de aceleași drepturi civile și politice, fără deosebire de rasă, naționalitate, limbă sau religie. Statutul prevedea pedepsirea prin lege a 1947: S-a născut Viorel Hizo, fotbalist și antrenor român

manifestărilor urii de rasă sau a naționalismului

1955: A murit Constantin Argetoianu – jurist, medic, diplomat, om politic, prim-ministru

1968: S-a născut Cătălin Crișan, interpret român de muzică ușoară

1975: S-a născut Lavinia Șandru, politician român

1979: S-a născut Dan Bălan, cântăreț român basarabean

1990: La Tribunalul Municipal București se înregistrează cel de-al 27-lea partid politic: Frontul Salvării Naționale, președinte Ion Iliescu

1990: Decret-lege al Consiliului F.S.N. privind majorarea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor C.A.P

1990: Decret-lege al Consiliului F.S.N. privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei „inițiative” (întreprinderi mici cu cel mult 20 de salariati, asociații cu scop lucrativ, asociații familiale, activități prestate de persoane fizice în mod independent)

1991: Ministerul Român de Externe dă o declarație prin care propunea desființarea, pînă la mijlocul anului 1991, a tuturor structurilor militare ale Tratatului de la Varșovia. Toate statele membre ale pactului ceruseră același lucru. La 1 iulie 1991, la Praga, a fost semnat Protocolul de încetare a valabilității Tratatului de la Varșovia (încheiat la 15 mai 1955)

1992: A murit Caius Iacob, matematician român, membru al Academiei Române și al Societății Matematice Franceze

1993: A murit George Ciorănescu, poet, traducător, prozator român

1993: A murit Dan Constantinescu, compozitor român

1995: A murit Nicolae Simionescu, biolog român, membru al Academiei Române