Zi de sărbătoare astăzi, în comuna Ziduri

de Stiri Buzau Media

Primarul Nicolae Nedelcu și Consiliul Local Ziduri îi invită pe localnici și nu numai la petrecere, cu cântece, dansuri și multă distracție. De la ora 13.00, evenimentul ,,Hora de la Ziduri” va aduna pe scena amplasată în parcul din comună artiști de muzică popular, și nu numai, precum Constantin Enceanu, Ion Paladi, Mădălina Manolache și Mario Buzoianu. De asemenea, publicul îi va putea urmări pe Cristi Dules, Roxana Nemeș, Dana Dobre și Karla Lucuță. În deschiderea spectacolului, ansamblul copiilor de la școlile gimnaziale din Ziduri vor susține un program artistic.

Comuna se află în zona de câmpie din nord-estul județului, de-a lungul Văii Bătrâna, un afluent al Buzăului care se varsă în acesta prin lacul Jirlău, în aval de comuna Ziduri. Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ203, care o leagă spre nord de Valea Râmnicului, și spre sud de Bălăceanu și mai departe de Jirlău (județul Brăila). Cinci obiective din comuna Ziduri sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Buzău ca monumente de interes local, toate fiind clasificate drept situri arheologice. Situl arheologic de la Costieni, aflat la est de sat, pe malul gârlei Valea, și pe movila de la izvor aflată la 1  nord-est de sat, cuprinde o așezare eneolitică din mileniul al V-lea î.e.n., două așezări din secolele al III-lea–al IV-lea e.n. și una din epoca migrațiilor (secolele al VIII-lea–al IX-lea). Situl de la Heliade Rădulescu conține câte o așezare și o necropolă din mai multe epoci: neolitic (mileniile al VI-lea–al V-lea î.e.n.), Epoca Bronzului (cultura Monteoru, mileniile al III-lea–al II-lea î.e.n.), perioada Halstatt (secolele al XII-lea–al V-lea î.e.n.) și epoca migrațiilor (cultura Cerneahov, secolele al III-lea–al IV-lea e.n.). Pe terasa de la poalele „Movilei Bătrâne” din Lanurile s-au descoperit două necropole, una aparținând culturii Monteoru din Epoca Bronzului și una — culturii Cerneahov din epoca migrațiilor.

Un al patrulea sit, aflat la 1,5 km vest de satul Zoița, pe movila Zoița, cuprinde o așezare și din Epoca Bronzului (aceeași cultură Monteoru). Situl aflat la 2–3 km nord de satul Ziduri, în punctele Orjăneasca Mare, Orjăneasca Mijlocie și Orjăneasca Mică, conține multiple necropole din mai multe epoci: eneolitic, Epoca Bronzului, mileniul I î.e.n., secolele al II-lea–al IV-lea e.n., epoca migrațiilor (secolul al XI-lea) și Evul Mediu timpuriu (secolele al XI-lea–al XIII-lea).