Amenzi de peste 10.000 de lei pentru comercianţii buzoieni de produse alimentare de origine nonanimală

de Stiri Buzau Media
Sursa foto:roaliment.ro
Sursa foto:roaliment.ro

În cursul lunii trecute, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 9.366 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe. Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate și prelucrate, precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii. Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 120 de amenzi în valoare de 563.400 de lei.

De amenzi nu au scăpat nici comercianţii buzoieni de produse alimentare de origine nonanimală. În urma verificărilor inspectorii sanitar-veterinari au constatat că spațiile și utilajele nu erau întreținute în condiţii corespunzătoare de igienă. Prin urmare, comercianții depistați cu astfel de nereguli au primit amenzi în valoare totală de 11.200 de lei. În cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise. De asemenea, s-au efectuat teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probele fiind transmise spre analiză laboratoarelor arondate.