Aproape 300 de lei pe gigacalorie! Atât va fi de la 1 noiembrie, preţul pentru căldura livrată populaţiei de RAM Buzău, în această iarnă

de Stiri Buzau Media

Aleșii locali vor avea de adoptat miercuri, 31 octombrie, în ședința ordinară a CLM dn această lună, un proiect de hotărâre ce vizează modificarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM“ Buzău. Conform acestui act, începând cu data de 1 noiembrie 2018, preţul local de facturare a energiei termice livrată populaţiei este de 250 lei/Gcal, la care se adaugă TVA. Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul local facturat populaţiei se asigură din sumele provenite din împrumutul ce va fi contractat de municipiul Buzău în acest sens.

În momentul de faţă preţul local de facturare a energiei termice livrată buzoienilor racordați la sistemul centralizat de încălzire este de 230 lei/Gcal, inclusiv TVA, în condiţiile în care preţul local pentru energia termică furnizată din reţeaua de distribuție pentru populatie este de 419,08 lei/Gcal, fără TVA, respectiv 253,26 lei/Gcal pentru reţeaua de transport, iar diferenţa trebuie acoperită din bugetul local. ,,Întrucât Primăria Buzău nu dispune de sumele necesare în bugetul local pentru acoperirea integrală a acestei diferenţe, iar de la bugetul de stat nu se mai acordă subvenţii pentru această iarnă, propunem ca preţul local de facturare a energiei termice livrate populaţiei să fie de 250 Iei/Gcal, la care se adaugă TVA, urmând ca diferenta dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei să fie asigurată din sumele provenite dintr-un împrumut contractat în acest sens de către municipiul Buzău”, se menționează în proiectul de hotărâre.

Pentru asigurarea subvenţiei din această iarnă, Primăria Buzău va contracta un credit. În acest sens, aleșii locali vor avea de dezbătut și mai apoi de supus spre aprobare un alt proiect de hotărâre ce vizează contractarea de către municipalitate a unui împrumut de 14.000.000 lei, la Trezoreria Statului. Perioada de rambursare a creditului este de până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral. Acestui împrumut i se aplică o rată de dobândă ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Rambursarea împrumuturilor se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. ,,Conform adresei de la Regia Autonoma “RAM”Buzău, înregistrată la municipiul Buzău sub nr. 79399/25.10.2018, cantitatea prognozată a fi facturată populaţiei pentru perioada noiembrie 2018 — martie 2019 este de 70,046.00 Gcal”, se menționează în referatul de aprobare al proiectului de hotărâre.

Important! Acesta este ultimul an în care căldura va fi furnizată la preţ redus. Din 2020 intră în vigoare directiva europeană potrivit căreia acordarea de subvenţii este interzisă.