Cont unic privind plata contribuției asiguratorie pentru muncă

de Stiri Buzau Media

Ordinul ANAF nr. 451/2019 reglementează contul în care se va plăti contribuția asiguratorie pentru muncă de către angajatorii din domeniul construcțiilor, ce îndeplinesc condițiile de la art. 60 din Codul fiscal (cifra de afaceri în domeniul construcțiilor minim 80%, salariul minim realizat între 3.000 lei și 30.000 lei).  Acești angajatori datorează la contribuția asiguratorie pentru muncă, procentul de 0,3375% aplicat la salariul brut realizat. Contribuția asiguratorie pentru muncă se va achita în contul unic nr. 20.A47.06.03 – ”Sume din contribuția asiguratorie pentru muncă, în curs de distribuire datorată de angajatorii din sectorul construcțiilor”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului. Aceste sume se distribuie integral la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, cont 28.A20.11.00 – ”Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă, repartizată la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale”. Ordinul ANAF nr. 452/2019 actualizează nomenclatorul obligațiilor fiscale ce se achită în contul unic.  Astfel, vor fi achitate în contul unic:

  • – Taxa pe activele financiare, datorată de entitățile bancare conform OUG nr. 114/2018, pentru modificarea Codului fiscal și pentru aprobarea unor măsuri bugetare.
  • – Contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii din sectorul construcțiilor, ce beneficiază de facilitățile prevăzute de art. 60 din Codul fiscal.

Taxa pe activele financiare se plătește trimestrial, până pe data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat.