CONTROALE LA UNITĂȚILE DE CAZARE, LA CELE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, LA LĂCAȘURI DE CULT ȘI LA CLUBURI

de Stiri Buzau Media

În perioada următoare vor avea loc verificări, în toată țara, la unitățile de cazare, la cele de alimentație publică, dar și la obiectivele care organizează evenimente cu public numeros. În vederea prevenirii evenimentelor care pot umbri sărbătorile de iarnă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus unităților subordonate întreprinderea măsurilor menite să consolideze nivelul de protecție la nivelul comunităților. Astfel, premergător acestei perioade, inspectorii de prevenire derulează, la nivel naţional, activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la categoriile de obiective unde este preconizat un aflux mare de persoane, cum ar fi unități de cazare (hoteluri, pensiuni turistice și agroturistice, cabane montane), unități de alimentație publică unde vor fi organizate mese festive, lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești, tabere de copii, precum și la spații comerciale de tipul supermarketuri, mall-uri sau hipermarket-uri.

Pe timpul activităților din teren, se vor avea în vedere organizarea jocurilor de artificii și comercializarea articolelor pirotehnice, pentru preîntâmpinarea situațiilor care pot pune în pericol viața utilizatorilor. De asemenea, în această perioadă vor fi intensificate controalele de prevenire, derulate inopinat, la obiectivele care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și la care există posibilitatea depășirii numărului de utilizatori, din categoria cluburi, baruri, discoteci, restaurante și la spațiile comerciale în care se poate înregistra afluență mare de persoane. Pe parcursul acestor verificări, o atenție deosebită va fi acordată respectării cerinței esențiale de securitate la incendiu, în caz contrar inspectorii de prevenire punând în aplicare măsura complementară de închidere a obiectivelor care pot prejudicia siguranța ocupanților.

Pe lângă identificarea şi înlăturarea potențialelor neconformități pe linia apărării împotriva incendiilor, colegii noștri vor asigura instruirea personalului angajat, astfel încât acesta să-şi însușească și să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi, la rândul lor, să le transmită utilizatorilor. Întrucât în această perioadă mai mulți proprietari și/sau administratori aleg să organizeze evenimente cu public în spațiile deținute, instituția noastră atrage atenția asupra principalelor aspecte pe care aceștia trebuie să le aibă în vedere, respectiv:

  • respectarea capacității maxime de utilizatori a spațiului în care se desfășoară evenimentul respectiv;
  • asigurarea măsurilor privind evacuarea utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență;
  • asigurarea funcționării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotarea spațiului respectiv;
  • instruirea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și care asigură intervenția la locul de muncă.
Știri despre: