Elevii din localitățile Năeni, Rușețu, Râmnicelu și Râmnicu Sărat vor beneficia de pregătire la un nivel mult mai bun, printr-un proiect european

de Stiri Buzau Media

Asociația “Excelență în Educație și Formare Continuă” în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău lansează luni, 17 decembrie  proiectul ,,Profesorul face diferența”, care este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. La lansarea proiectului vor participa cadre didactice înscrise în grupul țintă al proiectului, de la școlile Năeni, Rușețu, Râmnicelu și Liceul „Victor Frunză” din Râmnicu Sărat, directorii acestor unități școlare,de asemenea, membri ai grupului țintă al proiectului, reprezentanți ai autorităților din localitățile în care se implementează proiectul, părinți și reprezentanți ai ONG-urilor ce sprijină școlile, mentori și cadre didactice.

Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătăți calitatea  și accesul echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin și 8 persoane din echipele manageriale din 4 unități defavorizate din județul Buzău (aflate în clasa de defavorizare 1, conform  Analizei realizate de Ministerul Educatiei), prin participarea la programe/acțiuni educaționale destinate în special, copiilor cu grad crescut de risc educațional pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii  a școlii. Valoarea totală a proiectului este de 1.507.973,66 lei, din care finanțarea din din Fondul Social European este de 1.281.777,61 lei, de la bugetul național – 125.632,69 lei, iar valoarea cofinanțării este de 100.563,36 lei.

Astfel, copii și elevii din localitățile  Năeni, Rușețu, Râmnicelu și Râmnicu Sărat vor fi beneficiarii îmbunătățirii nivelului de pregătire profesională a cadreleor didactice și a managementului  din aceste școli, participând la activitățile pe care cadrele didactice din grupul țintă le vor organiza în cadrul stagiilor de practică .Vor fi  încurajate și răsplătite mici proiecte și inițiative educaționale menite să crească frecvența, performanțele școlare, calitatea educației și accesul echitabil la școală. Vor fi implicați 450 de copii în 90 de proiecte educaționale, 90 de instrumente de sprijin acordate timp de doi ani, 30 de burse de performanță (câte 15 pe an, timp de doi ani) și 15 premii pe o perioadă de 4 semestre.

Se va crea o rețea de parteneri dedicată colaborarii, schimburilor de experiențe pedagogice și mentorat, dar și dezvoltării relațiilor la nivel comunitar dintre școală-comunitate-actori relevanți care va fi responsabilă cu sustenabilitatea, după terminarea proiectului. (…) Proiectul este implementat de Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă în  parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, Județul Buzău și se desfășoară pe o perioadă de 26 luni. La finalul programelor de formare grupul țintă va fi capabil să foloseasca metode inovative, interactive, atractive in procesul de predare, dar si sa realizeze fise de evaluare si dezvoltare personala a elevilor, care sa-i ajute la imbunatatirea performantelor scolare prin actiuni specifice. În procesul educativ vor fi implicați atât părinții cât și comunitatea, facilitându-se dialogul școală-familie-comunitate și vor fi promovate exemplele de bună practică și implicarea activă a acestora.

Proiectul va genera astfel un efect pozitiv pe termen lung prin dezvoltarea capacitatii institutionale a scolilor tinta, dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice și managerilor școlar prin programele de formare ce vor fi dezvoltate, furnizate si multiplicate, imbunatatirea calitatii proceselor de predare si invatare, adaptate la nevoile specifice ale copiilor aflati in situatii de risc educational, cresterea implicarii comunitatii in procesul educational, toate acestea contribuind la reducerea abandonului scolar timpuriu. Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, nediscriminatorii, ecologice si autosustenabile, a participării şi a responsabilităţii în rândul participantilor, instrumentele folosite, programele de formare dezvoltate, workshp-urile organizate, inițiativele și acțiunile întreprinse pe parcursul proiectului si parteneriatele create jucand rol de multiplicatori ai exemplelor de bune practici.

Realizarea obiectivului general al proiectului va duce, în mod direct la reducerea abandonului școlar și la îmbunătățirea calității actului educațional, indicatori măsurabili prin promovabilitate mărită atât a exemenlor nationale cât și a performanțelor școlare curente, de la clasă.