Lege specială în Parlament, pentru plata bonelor

de Stiri Buzau Media
Sursa foto: Euro Staff Solution
Sursa foto: Euro Staff Solution

Un proiect de lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă, sumele fiind cuprinse între 250 lei și 710 lei pe lună se va dezbate în Senat, în săptămânile următoare. Legislația permite angajarea unei bone, dar familiile cu venituri mici nu își permit un astfel de serviciu, susțin inițiatorii în expunerea de motive a proiectului. În plus, numărul locurilor libere în creșe este foarte mic, astfel că această măsură de ajutor poate crește natalitatea, se mai arată în document, potrivit legestart. Sumele propuse se acordă în funcție de veniturile familiei, pentru copiii de vârstă antepreșcolară, părinților/reprezentanților legali care nu se află în concediul de creștere a copilului de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Veniturile maxime ale familiilor care se încadrează în aceste condiții nu trebuie să depășească suma de 3.500 de lei. Persoanele care solicită acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciului de bonă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

  • a) solicitantul să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid cu domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române;
  • b) ambii părinţi/părintele singur/reprezentantul legal se află în una din următoarele situaţii: sunt angajaţi/angajat cu contract individual de muncă, cu normă întreagă (cu excepţia persoanelor încadrate în handicap grav sau accentuat), desfăşoară activităţi independente, sunt/este funcţionar publici/public sau exercită o funcţie de demnitate publică;
  • c) să aibă în întreţinere unul sau mai mulţi copii de vârstă ante-preşcolară;
  • d) copilul să nu fie înscris la creşă/ categoriile de persoane prevăzute la art. 2 să nu fi refuzat un loc la creşă/ să nu fi retras copilul minor de la creşă.

În situaţia în care părinţii/ părintele singur/reprezentantul legal nu se află în una din situaţiile prevăzute la lit. b), aceştia/acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • a) să fie şomeri înregistraţi în evidenţele Agenţiei Naţionale /Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
  • b) să nu refuze/să nu fi refuzat 2 oferte de muncă din partea Agenţiei Naţionale/Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă.

Aprobarea cererilor se va face de către primar, după acordul unei comisii a Direcției de Asistență Socială, care va face și anchete sociale acolo unde este cazul.

Știri despre: , , ,