Noi plăți vor fi permise din contul de TVA al firmelor care aplică sistemul

de Stiri Buzau Media

Din contul special pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA), firmele care aplică split TVA pot efectua anumite plăți, stabilite prin ordonanța care a introdus mecanismul plății defalcate a TVA. Totuși, cu acordul organului fiscal, contul acesta special va putea fi debitat pentru noi operațiuni, potrivit unui proiect de act normativ publicat marți, în dezbatere publică, de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

 Sistemul plății defalcate a TVA a fost introdus în legislația autohtonă prin intermediul Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 și se aplică firmelor care înregistrează datorii la plata TVA și celor aflate în insolvență. În plus, mecanismul poate fi aplicat și opțional de firmele plătitoare de TVA. Practic, aceste firme folosesc un cont special pentru plata și încasarea TVA, deschis la Trezoreria Statului și, eventual, la bancă.

De altfel, OG nr. 23/2017 a stabilit operațiunile cu care pot fi atât creditate conturile de TVA, cât și debitate. În ceea ce privește debitarea conturilor de TVA, actul normativ prevede completarea listei plăților permise din contul de TVA cu alte sume rezultate din operațiuni care dau dreptul la debitarea contului (stabilite prin ordin al președintelui ANAF).

Practic, se face referire, în domeniul colectării creanțelor bugetare și a valorificării bunurilor, la sumele generate de înființarea popririi și valorificarea bunurilor. În acest sens, Fiscul a publicat marți, pe site-ul propriu, Proiectul de ordin ANAF privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA, document ce are nevoie de publicarea în Monitorul Oficial pentru a se aplica. Potrivit actului aflat acum în dezbatere publică, debitarea contului de TVA se va mai face și astfel:

  • înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de executare silită competente;
  • înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, de organele de executare silită competente;
  • înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, de către organele de executare silită competente;
  • valorificarea bunurilor sechestrate/intrate în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită şi cele de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului;
  • alte situații în care TVA aferentă achizițiilor de bunuri și/sau servicii a fost achitată de titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace de plată, acesta neavând obligația efectuării plății din contul de TVA.

Atenție! Proiectul de ordin NU se aplică la acest moment. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie publicat în Monitorul Oficial.

Știri despre: , ,