Proiect de hotărâre privind renumerotarea şi arondarea unor imobile – blocuri de locuinţe colective, dintr-o zonă din municipiul Buzău

de Stiri Buzau Media
Sursa foto:youtube.com
Sursa foto:youtube.com

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal din luna mai a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Strada Columbelor şi arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Dorobanţi, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative. Deoarece în municipiul Buzău, există situații când în actele de identitate ale membrilor aceleaşi familii sunt trecute adrese diferite, reprezentanții municipalității consideră importantă arondarea imobilelor de tip blocuri de locuințe colective pe străzi, cartiere și atribuirea acestora, a unui număr administrativ în vederea evitării confuziilor în ceea ce privește adresa în actele cetățenilor și a persoanelor juridice. În urma sistematizării cartierului Dorobanți, pe strada Columbelor se află aproximativ 14 locuințe individuale, spații comerciale rămase intercalate între cele tip imobile-blocuri de locuinţe colective, fapt ce determină o renumerotare a acestora, în vederea atribuirii de numere administrative și blocurilor.  Până în prezent, Primăria Buzău, a eliberat 3 certificate de nomenclatură stradală și adresă pentru imobilele din zonă, care vor suferi modificări. Prin urmare, Serviciul Administrare Patrimoniu prin Compartimentul Evidență Rețele, Gestionare GIS consideră necesară iniţierea acestui proiect de hotărâre privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe strada Columbelor și arondarea imobilelor-blocuri de locuinţe colective din cartierul Dorobanți, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative, fapt ce va evita pe viitor orice confuzie privind adresa administrativă. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro, la avizierul primăriei sau aici: NORMATIV Hot Cartier Dorobanți. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 28 mai, la Petronela Jipa responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă.