Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din muncipiul Buzău

de Stiri Buzau Media

Primăria Buzău anunță că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal din luna iunie au fost iniţiate două proiecte de hotărâre. Primul dintre actele normative vizează schimbarea denumirii tronsonului Străzii Transilvaniei, cuprins între intersecţia străzilor “Sfântul Sava de la Buzău” şi „Constantin Garoflid”, în zona Administraţiei Finanţelor Publice, şi Strada Ostrovului din municipiul Buzău, în Strada „Traian Săvulescu“. Celălalt proiect de hotărâre se referă la atribuirea denumirii de Piaţa “Mitropolit Irineu Mihălcescu”intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei.

,,În cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirile unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirile străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective. Pentru o mai bună identificare şi administrare ale domeniului public, în special ale drumurilor publice, întocmirea cărţilor funciare, a reparaţiilor, modernizărilor, întreţinerii lor, dar şi pentru evitarea unor confuzii în ceea ce priveşte adresele în actele cetăţenilor, propun schimbarea   denumirii  tronsonului Străzii Transilvaniei, cuprins între intersecţia străzilor „Sfântul Sava de la Buzău” şi „Constantin Garoflid”, în zona Administraţiei Finanţelor Publice, şi Strada Ostrovului din municipiul Buzău, în Strada „Traian Săvulescu” cât şi modificarea şi completarea în mod corespunzător a Nomenclatorului stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local  nr. 101/26 iunie 2015”, se menționează în expunerea de motive a primului proiect de hotărâre ce va fi supus spre aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal din luna iunie.

Din datele oferite de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 2  persoane juridice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) au sediile sociale şi sediile secundare pe tronsonul din Strada Transilvaniei (numerele poştale 1-5), aflat în zona Administraţiei Finanţelor Publice. Acestea  vor avea obligaţia de a face demersurile legale pentru schimbarea sediului social, iar persoanele juridice vor avea de achitat taxele şi tarifele aferente redactării hotărârii de schimbare a sediului şi a actului constitutiv actualizat, precum şi taxele publicării hotărârii privind schimbarea sediului social în Monitorul Oficial al României. Conform datelor oferite de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, 4 persoane au domiciliul pe tronsonul din Strada Transilvaniei. Acestea vor trebui să-şi schimbe cărţile de identitate în termen de 15 zile de la redenumirea străzii, costul unei cărţi de identitate fiind de 7 lei.  În acelasi timp, din datele Direcţiei Finanţelor Publice Locale, 4 persoane fizice au deschise roluri pe tronsonul din Strada Transilvaniei, respectiv 3 persoane juridice.  De asemenea, vor trebui făcute modificări şi în alte acte privind contractele cu furnizorii de utilităţi, casele de marcat, etc.

În ceea ce privește proiectul de hotărâre privind denumirea Piaţei “Mitropolit Irineu Mihălcescu” intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei, atribuirea numelui unei personalităţi culturale şi religioase buzoiene de recunoaştere naţională şi internaţională, unei pieţe  din municipiu este făcută la solicitarea  Fundaţiei “Mitropolit Irineu Mihălcescu”. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectele de hotărâre pe site-ul Primăriei Buzău, la adresa www.primariabuzau.ro,  la avizierul Palatului Comunal sau aici:  HCL Piata Mitropolit Irineu Mihalcescu 07.05.2018 HCL Traian Savulescu 07.05.2018Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâre sus menţionate pot fi depuse la sediul Primăriei Buzău, Ghișeul Unic, până la data de 16 mai.