S-A AMÂNAT TERMENUL PRIVIND MODIFICAREA SISTEMULUI AJUTOARELOR SOCIALE

de Stiri Buzau Media

   Regulile privind acordarea venitului minim garantat, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei vor fi schimbate drastic în primăvara anului 2019. Și asta după ce Executivul a amânat termenul inițial, cu un an. Mai exact, după cum menționează avocatnet.ro ,,autorităţile vor reuni aceste trei ajutoare într-unul singur -venitul minim de incluziune – însă abia de la 1 aprilie 2019, deși schimbarea ar fi trebuit să se producă la 1 aprilie 2018. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune a apărut în Monitorul Oficial în noiembrie 2016 și era programată să intre în vigoare la data de 1 aprilie 2018. Totuși, prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2017, s-a oficializat amânarea cu un an a acestui termen, până la 1 aprilie 2019, deoarece sistemul informatic necesar nu este pregătit încă la nivelul autorităților.

În esență, venitul minim de incluziune va reprezenta un sprijin financiar acordat de stat familiilor şi persoanelor singure pentru asigurarea unui nivel de trai minimal. Totodată, acesta va ajuta la prevenirea sărăciei în rândul copiilor şi la stimularea participării lor în sistemul de educaţie. Concret, potrivit prevederilor din lege, autorităţile vor reuni venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei într-un singur ajutor: venitul minim de incluziune. Prin urmare, acesta din urmă va fi compus din una sau mai multe dintre următoarele ajutoare financiare:

 • ajutorul de incluziune;
 • ajutorul pentru familia cu copii;
 • suplimentul pentru locuire.

Totuşi, venitul minim de incluziune va putea să fie completat, în funcţie de nevoile beneficiarilor, cu ajutoare complementare în bani sau în natură. De exemplu, plata contribuţiei la sănătate (strict pentru ajutorul de incluziune), plata asigurării obligatorii a locuinţei sau ajutoare pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară (incendii, accidente, boli grave, printre altele). În expunerea de motive ce a însoțit Legea nr. 196/2016 în forma sa de proiect, iniţiatorii au lămurit că introducerea venitului minim de incluziune are la bază mai multe avantaje faţă de actualul sistem de ajutorare a familiilor şi persoanelor singure cu dificultăți. Printre altele, este vorba de eficientizarea procesului de stabilire şi plată a drepturilor, simplificarea procedurilor şi reducerea costurilor administrative și private şi efectuarea unei plăţi unice lunare pentru fiecare beneficiar.

Introducerea venitului minim de incluziune este stabilită mai nou pentru data de 1 aprilie 2019. La momentul introducerii venitului minim de incluziune, drepturile la venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei vor înceta automat. Pentru obţinerea venitului minim de incluziune, cererile vor trebui depuse cu 60 de zile înainte de intrarea în vigoare a noii legi, adică la 1 februarie 2019.

Limita maximă de venituri pentru acordarea ajutorului va fi de 600 de lei

Familiile şi persoanele singure vor putea să beneficieze de venitul minim de incluziune în măsura în care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi nu câștigă bani sau obţin venituri nete lunare ajustate de maximum 1,200 ISR. În prezent, valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 de lei, astfel că vorbim de o limită de 600 de lei. Venitul net lunar ajustat va reprezenta „suma care revine fiecărui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, după aplicarea coeficienţilor de echivalenţă corespunzători dimensiunii familiei”, este punctat în Legea nr. 196/2016. Coeficienţii de echivalenţă vor fi, mai precis, 1 pentru persoana singură sau pentru un singur membru de familie şi 0,5 pentru fiecare persoană în plus (adult sau copil). Venitul minim de incluziune va fi constituit din totalul sumelor aferente ajutorului de incluziune, ajutorului pentru familia cu copii şi suplimentului pentru locuire. Acestea vor fi stabilite în funcţie de încadrarea în veniturile nete lunare ajustate în limitele următoare:

 • pentru ajutorul de incluziune, până la un venit mediu net lunar ajustat de 260 de lei (0,520 indicatorul social de referință – ISR), ce se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei (respectiv 300 de lei, adică 0,600 ISR, pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 60 de ani);
 • pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 600 de lei (1,200 ISR);
 • pentru suplimentul pentru locuire, până la un venit net lunar ajustat de 600 de lei (1,200 ISR) (respectiv 800 de lei, adică 1,600 ISR, pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 60 de ani).

Atunci când se va stabili venitul net lunar ajustat, vor fi luate în considerare toate veniturile nete (adică toate sumele primite sau realizate) pe care membrii familiei sau persoana singură le-au realizat în luna anterioară solicitării venitului minim de incluziune. Totuși, nu vor fi luate în calcul sume precum alocațiile de stat ale copiilor, bursele, banii câștigați din activități ocazionale necalificate sau ajutoarele de urgență.

Solicitarea banilor se va face la primărie

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de venitul minim de incluziune vor putea să-l solicite în scris sau electronic, iar cererea va trebui să fie însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, de un angajament de plată, dar și de unele acte doveditoare, dispune legea. Solicitarea pentru acordarea venitului minim de incluziune, împreună cu actele necesare, va fi depusă la primăria localităţii de domiciliu/reședință sau va fi transmisă electronic acesteia.

În esenţă, cererea va include datele persoanei îndreptățite, componenţa familiei, veniturile realizate, bunurile deţinute, tipul de locuinţă, sistemul de încălzire folosit şi numărul persoanelor care locuiesc la aceeaşi adresă de domiciliu/reşedinţă. De asemenea, vor fi incluse informaţii despre situaţia educaţională şi profesională a persoanei singure sau a membrilor de familie, precum şi despre nevoile speciale şi situaţiile particulare în care se regăsesc aceştia.

În ceea ce privește actele doveditoare, acestea vor demonstra, printre altele, veniturile, componența familiei și respectarea condițiilor în funcție de care se vor acorda ajutoarele componente ale venitului minim de incluziune. Angajamentul de plată va reprezenta documentul prin intermediul căruia beneficiarii ajutorului își vor asuma returnarea banilor primiți fără drept, dacă acest lucru va fi necesar.

„Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului”, este explicat în Legea nr. 196/2016. Astfel, în cazul persoanelor care se încadrează în limitele maxime de venit amintite anterior și care folosesc energia electrică pentru încălzirea casei, se va face o verificare în teren a datelor și informațiilor declarate de solicitanți. Totuși, vor putea fi făcute verificări și la alți solicitanți.

După cel mult cinci zile de la finalizarea verificării în teren, primarul localității va decide aprobarea sau respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune. În maximum cinci zile de la emitere, dispoziția primarului se va comunica solicitanților. Plata ajutorului de incluziune și/sau a ajutorului pentru familia cu copii se va face lunar de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială. Suplimentul pentru locuire, reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi şi petrolieri, va fi plătit o singură dată (până la data de 31 noiembrie a fiecărui an, pentru perioada sezonului rece), în timp ce achitarea ajutorului pentru energie termică, energie electrică și gaze naturale se va face direct la furnizori.

Ce valoare vor avea ajutoarele din cadrul venitului minim de incluziune

Ajutorul de incluziune

Ajutorul de incluziune va fi o sumă de bani acordată pentru asigurarea necesităţilor zilnice ale vieţii și va avea, conform Legii nr. 196/2016, un cuantum maxim de 260 de lei pe lună (0,520 ISR). În funcţie de numărul membrilor familiei, ajutorul se va acorda pornind de la valoarea de referinţă de 260 de lei pe lună, la care vor fi aplicaţi coeficienţii de echivalenţă (1 pentru o persoană, 0,5 pentru fiecare persoană în plus).

„Suma aferentă ajutorului de incluziune se stabilește ca diferență între nivelul cuantumului maxim al ajutorului de incluziune, calculat (…) pentru întreaga familie sau persoana singură, și nivelul veniturilor nete lunare realizate de familie sau de persoana singură în luna anterioară solicitării dreptului (…)”, este menționat în document, subliniindu-se că persoanele singure în vârstă de cel puțin 60 de ani vor putea primi un cuantum maxim de 300 de lei pe lună (0,600 ISR). În cazul familiilor care vor primi ajutorul de incluziune, unul dintre membrii majori apți de muncă va fi obligat să lucreze lunar, la cererea primarului, pentru activități sau lucrări de interes local. Acest lucru se va face cu respectarea duratei normale a timpului de muncă.

Ajutorul pentru familia cu copii

Ajutorul pentru familia cu copii va fi acordat pentru a preveni sărăcia copiilor şi a stimula participarea acestora în sistemul de educaţie. Acesta va viza familiile care întrețin unul sau mai mulți minori și va fi acordat în funcţie de nivelul venitului net lunar ajustat şi numărul de copii. Astfel, cuantumul lunar pentru familia beneficiară a ajutorului de incluziune sau pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de maximum 260 de lei pe lună (0,520 ISR) va fi:

 • 107 de lei (0,214 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 214 de lei (0,428 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 321 de lei (0,642 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 428 de lei (0,856 ISR) pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Familia monoparentală beneficiară a ajutorului de incluziune sau cea cu venituri nete lunare ajustate de maximum 260 de lei pe lună (0,520 ISR) va primi un cuantum lunar al ajutorului de:

 • 120 de lei (0,240 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 240 de lei (0,480 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 360 de lei (0,720 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 480 de lei (0,960 ISR) pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia cu un venit net lunar ajustat cuprins între 261 de lei (0,522 ISR) şi 600 de lei (1,200 ISR) pe lună, cuantumul lunar al ajutorului va fi:

 • 85 de lei (0,170 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 170 de lei (0,340 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 255 de lei (0,510 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 340 de lei (0,680 ISR) pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru familiile monoparentale cu un venit net lunar ajustat cuprins între 261 de lei (0,522 ISR) şi 600 de lei (1,200 ISR) pe lună va fi:

 • 100 de lei (0,200 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 200 de lei (0,400 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 300 de lei (0,600 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 400 de lei (0,800 ISR) pentru familia cu patru sau mai mulți copii.

De reţinut este că, în familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, acordarea ajutorului va fi condiţionată de frecventarea neîntreruptă a cursurilor. Eventualele absenţe nemotivate, întreruperi sau repetări de an şcolar vor duce la scăderea cuantumului ajutorului.

Suplimentul pentru locuire

Suplimentul pentru locuire va reprezenta un ajutor financiar pentru acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor cu încălzirea locuinţei de domiciliu/reşedinţă în timpul sezonului rece (perioada 1 noiembrie – 31 martie). Acesta se va acorda în cuantumuri diferenţiate, în funcţie de încadrarea venitului net lunar ajustat, pentru un singur sistem de încălzire. Suplimentul va fi reprezentat, practic, de un ajutor pentru energie termică în sistem centralizat, un ajutor pentru gaze naturale, un ajutor pentru energie electrică sau un ajutor pentru combustibili solizi/petrolieri. Suplimentul pentru locuire va fi acordat, în timpul sezonului rece, persoanelor singure și familiilor care au un venit mediu net lunar ajustat de până la 600 de lei (1,200 ISR). „Cuantumurile suplimentului pentru locuire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, se calculează în funcție de veniturile nete lunare ajustate pe membru de familie, prin compensarea procentuală a cheltuielilor pentru încălzire (…)”, scrie în noua lege, făcându-se referire la:

 • valoarea de referință a ajutorului lunar pentru energie termică, calculat în limita consumului mediu lunar și prețul gigacaloriei;
 • valoarea de referință a ajutorului lunar pentru gaze naturale de 260 de lei (0,520 ISR);
 • valoarea maximă a ajutorului lunar pentru energie electrică de 240 de lei (0,480 ISR);
 • valoarea maximă a ajutorului lunar pentru combustibili solizi/petrolieri de 80 de lei (0,160 ISR).

Cei care vor solicita venitul minim de incluziune exclusiv pentru suplimentul de locuire, pentru energie termică, gaze sau energie electrică, vor trebui să depună actele necesare până la data de 15 octombrie a fiecărui an. În cazul ajutorului pentru combustibili solizi/petrolieri, termenul va fi data de 15 septembrie a fiecărui an”.

Știri despre: