Anunț privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare, organizata in conditiile legii a suprafetelor disponibile de pajişti aflate in proprietatea privata a comunei Poșta Câlnău

de Stiri Buzau Media

Poșta Câlnău   județul Buzău, anunță  închirierea  pentru o perioadă  de 7 ani a  suprafeței de 230,60 ha  pășune  prin licitație publică cu strigare  în data  de   10.04.2024  ora 10,00 la sediul Primăriei   

  1. Informatii generale privind autoritatea contractanta:

Comuna Poșta Câlnău, cod fiscal: 3724520, comuna Poșta Câlnău, sat Poșta Câlnău. Str. Națională PC nr.45 județul Buzău, tel/fax 0238/521102, 0238/521873, e-mail, primariacilnau@yahoo.com

  1. Informatii generale privind obiectul inschirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat:
Nr.

crt.

Nr. sector  cadastral Număr tarla Numar

 parcelă

Suprafaţa

(ha)

Categoria de folosinta Obs.
0 1 2 3 4 5 6
1. 2 78 851-860 14,99 Pășune  
2. 2 89 1053-1058 6,91 Pășune  
3. 4 61 775-777 5,94 Pășune  
4. 4 63 791-793 2,3 Pășune  
5. 7 52 628 6,02 Pășune  
6. 7 52 633 9,47 Pășune  
7. 7 53 966 6.58 Pășune  
8. 7 53-53-83 631/1, 641-647,875 14,48 Pășune  
9. 7 84 944, 945, 952 1,17 Pășune  
10. 7 85 993-1003 15,72 Pășune  
11. 7 57 730,731 0,86 Pășune  
12. 7 57 741,742 3,97 Pășune  
13. 7 83 373-899 9,09 Pășune  
14. 7 84 941-955 8,34 Pășune  
15. 7 85 991-1022 5,77 Pășune  
16. 11 1 1,2 7,59 Pășune  
17. 11 14 280 3,03 Pășune  
18. 11 14 280 7,79 Pășune  
19. 11 13 230-250 14,69 Pășune  
20. 11 19 334,335 5,56 Pășune  
21. 11 20 342-351 14,95 Pășune  
22. 12 2 14,15 8,60 Pășune  
23. 12 8-9 159, 161 38,38 Pășune  
24. 12 12 213 1,31 Pășune  
25. 26 10 199 2,22 Pășune  
26. 26 11 203 1,17 Pasune  
27. 26 24 405 0,65 Pășune  
28. 26 44 556 2,78 Pășune  
29. 28 88 1046 8,67 Pășune  
30. 29 88 1041 1,07    
    TOTAL UAT 230,06 ha    

 

Bunurile  apartin domeniului privat  al comunei Poșta Câlnău.

  1. Informatii privind documentatia de atribuire:

– se regasesc in caietul de sacini  aprobat prin H.C.L. Nr. 11/14.03.2024

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia documentatiei de atribuire:

– la cerere, la sediul institutiei – la compartimentul juridic, resurse umane, achizitii publice, sau  la secretarul comunei

3.2. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:

– 100   lei/ exemplar si se achita la casieria institutiei

3.3. data limita privind solicitarea clarificarilor 15.04.2024

  1. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere  a ofertelor: 20.04.2024, se pot  înscrie la ședință  publică  în vederea închirierii  prin licitațioe publică cu strigare  crescătorii de animale  persoane fizice ori juridice  având animalelele înscrise în RNE,  au animalelere  înscrise în Registrula agricol și au domiciliul  pe  raza  U.A.T  POȘTA CÂLNĂU

Condițiile de înscriere cât  și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atibuire ce poate  fi pusă la Dispoziția  persoanelor  înteresate la  registratura  Primăriei Poșta Câlnău. comuna Poșta Câlnău, sat Poșta Câlnău. Str. Națională PC, nr.4,,5 județul Buzău. Telefon  0238/521102

  1. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica cu strigare : 10.04.  orele 10,00 , la sediul UAT Poșta Câlnău, sat Poșta Câlnău. Str. Națională PC nr.45 județul Buzău

6.Denumirea, adresa , numarul de telefon/fax, si/sau adresa e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

Sectia de Contencios-Administrativ a tribunalului Buzau, str. Petre Antonescu nr. 4, Buzau, judetul Buzau, cod postal 120187, nr. tel 0238/717960, e-mail  tr.buzau@just.ro sau fax  0238/717959.

Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate in vederea publicarii: 20.01.2024