Pârscov: CADASTRAREA GRATUITĂ CONTINUĂ!

de Stiri Buzau Media
După cum marea majoritate a cetățenilor din Pârscov cunosc, în acest moment se derulează pe raza comunei al doilea contract dedicat cadastrării gratuite, prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (P.N.C.C.F.). Ca și la primul contract, obiectivul primordial are în vedere înregistrarea sistematică imobiliară, din oficiu și gratuit, a tuturor proprietăților existente pe raza comunei, costurile totale fiind suportate prin intermediul fondurilor Uniunii Europene. Actualul contract de achiziție publică (respectiv nr. 4887/29 iulie 2021) a fost încheiat în condițiile prevăzute de Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, procedura fiind cea a achiziției directe, iar serviciile de înregistrare sistematică imobiliară fiind oferite de către PFA Stănescu Bogdan Alexandru. Înregistrarea sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară are în vedere imobilele poziționate în cadrul sectoarelor cadastrale nr. 36, 48, 49, regăsite marcate cu verde în imaginea atașată (www.ancpi.ro/…/legea7/BZ_Parscov_06.09.2021.pdf). În ceea ce privește prețul acestui al doilea contract, acesta este de 134,345 mii lei (fără TVA), prețul unitar pentru un imobil, aferent serviciilor prestate, fiind de: – 247,8 lei în intravilan (estimându-se cadastrarea unui număr de 398 imobile) – 113,4 lei în extravilan (cu o estimare a cadastrării a 315 imobile) Prima parte (contract) a acestui amplu program de cadastrare a fost definitivată în luna ianuarie a anului 2021 (afișarea publică la sediul primăriei realizându-se în 22 ianuarie 2021), cetățenii având la dispoziție un termen de 60 de zile pentru a verifica toate informațiile regăsite în cadrul documentelor tehnice cadastrale (hărți). Termenul a fost valabil și pentru înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații/cereri de rectificare formulate de proprietari/posesori, ce s-au depus doar la Registrul Agricol din primăriei. Prin contract, persoana desemnată cu urmărirea modului de îndeplinire a obligațiilor contractuale din partea primăriei a fost domnul Neculai Calen, acesta ținând în permanență legătura cu prestatorul. Și chiar dacă inițial se prefigura un preț total de 134 mii lei, costul primului proiect a fost cu mult mai redus (aproximativ 60 mii lei), în zone extinse din suprafețele ce urmau a fi cadastrate neputându-se identifica proprietarii (cea mai mare problemă fiind în localitatea Robești). În total, conform datelor regăsite în procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă nr. 10696/29.12.2020, au fost cadastrate 1157 de imobile, suprafața totală aferentă fiind de 597,902 ha (928 dintre aceste imobile fiind recepționate în vederea deschiderii cărților funciare). Din păcate, în ciuda demersurilor realizate de către persoanele responsabile în cadrul primului contract de cadastrare gratuită, în acest moment au fost identificate o serie întreagă de probleme, motiv pentru care s-a venit cu propunerea reorganizării Organigramei actuale a instituției, mai precis: – reorganizarea compartimentului urbanism și autorizații de construcții în structura „Arhitect șef” – desființarea postului „casier șef” (post ocupat până acum de Bolocan Horia, aflat în pragul pensionării) și înființarea postului de consilier cadastru în cadrul compartimentului Agricol (inginer cadastrist). Demn de menționat este faptul că toți cetățenii ale căror terenuri se poziționează în zonele vizate de programul cadastrării gratuite trebuie să: – prezinte diversele acte pe care le dețin și care privesc respectivele proprietăți (titluri de proprietate, procese verbale de punere în posesie, etc) – le permită specialiștilor accesul pe acestea (în vederea realizării măsurătorilor) – identifice, împreună cu specialiștii care realizează măsurători în teren, limitele proprietăților deținute – verifice informațiile ce privesc proprietățile deținute, ulterior publicării hărților cadastrale