Compania de Apă S.A. Buzău organizează concurs pentru 3 locuri de muncă

de Stiri Buzau Media

Compania de Apă S.A. Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului de Operator rețele canal – cod COR 712602/712609 în cadrul Zonei Metropolitane, Buzău – Sector Rețele Canal.

Condiții de participare:

  • absolvent studii medii/curs calificare instalator ;
  • vechime în muncă de minimum 1 an;

Postul  presupune efectuarea de lucrări de întreținere și reparații a rețelelor de canalizare, inclusiv a stației de descarcare autocurățitoare, în vederea asigurării furnizării continue, eficiente, eficace și conforme a serviciilor către utilizatori și atingerea obiectivelor stabilite.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, vă veți adresa la Departamentul Managementul Resurselor Umane.

___

Compania de Apă S.A. Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului de Specialist Tratare Apă – cod COR 214513/214514/214305/213114 în cadrul Sectorului Valea Slănicului.

Condiții de participare:

  • absolvent studii superioare în domeniul tehnic – chimie/biochimie;
  • vechime în muncă de minimum 3 ani;
  • permis de conducere categorie B;
  • abilități operare PC (MSOffice).

 

Postul  presupune participarea  la elaborarea și implementarea de tehnologii în

domeniul trătarii apei, propunerea de soluții tehnice pentru tratarea apei la sistemele publice de alimentare cu apă administrate de Compania de Apă S.A Buzău pentru respectarea prevederilor legislației în vigoare privind calitatea apei.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, vă veți adresa la Departamentul Managementul Resurselor Umane.

___

Compania de Apă S.A. Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului de Operator tratare apă uzată – cod COR 721424/741307/712609 în cadrul Sectorului  Râmnicu Sărat – Stație Tratare Apă Uzată.

Condiții de participare:

  • absolvent studii medii/curs calificare lăcătuș mecanic, instalator, electrician;
  • vechime în muncă de minimum 1 an;

Postul  presupune asigurarea funcționării la parametrii optimi a instalațiilor și echipamentelor mecanice/ hidraulice/electrice din cadrul Stației de Tratare Apă Uzată Râmnicu Sărat.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, vă veți adresa la Departamentul Managementul Resurselor Umane.