Comuna Grebănu va beneficia de o serie de îmbunătățiri necesare infrastructurii

de Stiri Buzau Media

Recent, a fost semnat Contractul de Lucrări CL9 (POIM) care prevede modernizarea și extinderea sistemului de apă și canalizare în această localitate și în satele învecinate, Homești și Plevna.

În prezent, Grebănu nu dispune de un sistem public de canalizare, situație care va fi remediată prin construirea unei rețele de 98,3 km.

Aceasta va aduce beneficii semnificative pentru locuitorii acestor zone, îmbunătățind condițiile de viață și prevenind problemele de sănătate asociate cu lipsa unui astfel de sistem.

În plus, contractul include înlocuirea a 6,8 km de rețea de distribuție a apei în Grebănu.

Aceasta se confruntă în prezent cu numeroase avarii și o uzură avansată, cauzând pierderi frecvente de apă și trecând în mare parte prin proprietăți private.

Alături de aceasta, vor fi realizate extinderi de rețea în satele Homești, Livada mică și Plevna.

De asemenea, contractul prevede înlocuirea tronsoanelor de rețea de distribuție care nu respectă adâncimea de îngheț, factor ce afectează funcționarea acestora în perioada de iarnă.

Tronsoanele de conducte ale rețelei de distribuție, care sunt în prezent subdimensionate, vor fi redimensionate hidraulic.

Investițiile în sistemul de distribuție a apei în UAT Grebănu sunt corelate cu investițiile aflate în derulare în Contractul de lucrări 5.

Acesta include un front nou de captare (foraje), o gospodărie nouă de apă cu stație de tratare de deferizare – demanganizare și reducere nitrați pentru un debit, împreună cu conductele de aducțiune și transport aferente.

Viceprimarul comunei Grebănu, Vasile Iftinoiu, se așteaptă ca aceste proiecte să aducă îmbunătățiri semnificative pentru comunitatea locală, contribuind la creșterea calității vieții locuitorilor.