Energia Verde utilizată intens la Poșta Câlnău

de Stiri Buzau Media

Una din direcțiile prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Poșta Câlnău se referă la protejarea mediului. Un obiectiv țintă al administrației locale vizează creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehiculele electrice), inclusiv combustibili alternativi.

În acest sens, primăria comunei Poșta Câlnău a obținut aprobarea proiectului ” Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală în comuna Poșta Câlnău” și participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală.

Punerea în aplicare a acestor măsuri au drept rezultat îmbunătățirea calității aerului pentru cetățenii comunității.

Obiectivul final al proiectului îl reprezintă facilitatea accesului la încărcarea autovehiculelor electrice, astfel încât acesta să devină la fel de ușor de realizat ca alimentarea rezervorului unui autoturism tradițional, ceea ce ar conduce la o circulație fără dificultăți pe drumurile din comună. Se vor crea 32 de puncte de reîncărcare, prin montarea a 16 stații de reîncărcare în localitățile: Aliceni, Potârnichești, Satu Nou și Sudiți.