Primăria Buzău: Regulament de desfășurare BZM Fest 2024

de Stiri Buzau Media

ACESTE REGULI SE APLICĂ PENTRU BZM FEST, EDIȚIA IV,  11- 14 IULIE 2024.

Organizatorul Festivalului este Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, cu sediul în Buzău, str. Plantelor, nr.8, jud. Buzău, reprezentată legal prin dl. Mircea Anghel.

Prezentul Regulament se aplică utilizatorilor site-ului la momentul navigării pe website, a achiziționării biletului de participare la Festival, respectiv participanților de la momentul recepționării biletului de participare și până la data desfășurării Festivalului, precum și pe perioada desfășurării Festivalului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament în mod unilateral, fără notificare prealabilă, acestea fiind de imediată aplicare de la momentul publicării lor pe website.

Participanții pot intra și ieși ori de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului, cu condiția de a avea pe mână brățară de festival intactă.

Orele de începere ale evenimentelor din cadrul Festivalului, precum și ordinea reprezentanților artiștilor pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

DEFINIȚII

Teritoriul festivalului este reprezentat de spaţiul delimitat pe hartă, din interiorul Parcului Marghiloman incluzând și parcarea alăturată, din orașul Buzău, în care este permis accesul participanților care au un bilet valid la evenimentul BZM FEST 2024, spațiu delimitat conform semnelor instalate de către Organizator. Teritoriul festivalului este delimitat prin garduri.

Zona indoor – Este orice spațiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent,  Vila Albatros, Bazar BZM.

Zona outdoor – Orice alt spațiu care nu este considerat indoor.

Zona outdoor este alcătuită din Fun Zone – Main Stage, Scena Altfel, Pajiștea de la Foișor – Scenă Foișor, Aleea cu Delicii și Capricii culinare, Grădina Berii, Dumbrava copiilor, Poiana de carte, Grădina de sport și Cu barca pe lac – zone delimitate pe hartă.

Website https://bzmfest.ro/.

OBIECTELE CE POT FI ADUSE PE TERITORIUL FESTIVALULUI

 • GHIOZDAN
 • APARATE FOTO PROFESIONALE ȘI CAMERE VIDEO
 • MEDICAMENTE – VEZI PUNCTUL III.1.13
 • STEAGURI & SELFIE STICKS
 • APĂ ÎN BIDOANE DE PLASTIC SIGILATE
 • CREMĂ DE PROTECȚIE SOLARĂ
 • GEL DEZINFECTANT PENTRU MÂINI

ZONA DE CAMPING

 • GHIOZDAN & BAGAJE
 • MÂNCARE ȘI CONSERVE CARE NU SUNT AMBALATE ÎN RECIPIENTE DE STICLĂ
 • APĂ ÎN BIDOANE DE PLASTIC SIGILATE
 • PARFUMURI/ECHIVALENTE (INCLUSIV ÎN RECIPIENT DE STICLĂ), DEODORANTE PRECUM ȘI ORICE ALTE OBIECTE DE UZ IGIENICO-CORPORAL
 • CREMĂ DE PROTECȚIE SOLARĂ
 • GEL DEZINFECTANT PENTRU MÂINI
 • APARATE FOTO PROFESIONALE ȘI CAMERE VIDEO
 • MEDICAMENTE (INCLUSIV INSULINĂ) – VEZI PUNCTUL IV.1.12
 • STEAGURI & SELFIE STICKS
 • ȘEZLONG GONFLABIL PORTABIL

OBIECTELE CE NU POT FI ADUSE PE TERITORIUL FESTIVALULUI

 • DROGURI
 • MÂNCARE ȘI BĂUTURĂ
 • CUȚITE ȘI BRICEGE
 • ARME (INDIFERENT DACĂ SUNT SAU NU LEGAL DEȚINUTE), EXPLOZIBIL ETC.
 • ORICE OBIECT CARE CONȚINE SAU ESTE FABRICAT DIN STICLĂ
 • ALCOOL
 • BICICLETE, SKATE-URI, TROTINETE, HOVERBOARDS, SEGWAYS
 • UMBRELE DE ORICE FEL
 • HAMACE
 • GRAFFITI, STICKERE, ETC
 • MATERIALE PUBLICITARE (STICKERE, FLYERE, BANNERE, ETC.)
 • MOBILIER DE GRĂDINĂ
 • BOXE, AMPLIFICATOARE SAU SISTEME AUDIO
 • DRONE

Această listă nu este una exhaustivă, organizatorul având dreptul de a interzice accesul în festival în măsura în care obiectul deținut de participant ar putea să pericliteze siguranța altor participanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.

Produsele achiziționate din magazinul din festival sunt permise în zona de camping pe baza dovezii tranzacției produselor. În cazul băuturilor, acestea trebuie să rămână sigilate.

I. DISPOZIȚII GENERALE

 1. Prezentul regulament va fi denumit și Termeni și Condiții (“TC”) și se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului BZM (denumit în continuare Festival), organizat de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” (în continuare denumit Organizator) în zona marcată din Parcul Marghiloman, orașul Buzău, jud. Buzău (în continuare denumită Locația).
 2. Regulamentul conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte și obligațiile acestuia în relația cu Organizatorul și ceilalți participanți la Festival.
 3. Regulamentul se aplică pentru toate zonele în care se desfășoară Festivalul: Fun Zone – Main Stage, zona Scena Altfel, Pajiștea de la Foișor – Scenă Foișor, zona Aleea cu Delicii și Capricii culinare, zona Grădina Berii, zona Bazar BZM, zona Dumbrava copiilor, zona Poiana de carte, zona Grădina de sport și zona Cu barca pe lac.
 4. Prezentul TC poate fi găsit pe website, mai precis la adresa URL: https://bzmfest.ro/ și va fi afișat la intrarea în Festival.
 5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare a prezentului Regulament va fi afișată pe site-ul evenimentului https://bzmfest.ro/ precum și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare din momentul afișării.
 6. Prin cumpărarea unui bilet sau/și prin accesul în Festival, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

 

II. CATEGORII DE BILETE ȘI ACHIZIȚIONAREA ACESTORA

1. CATEGORII DE BILETE

1.1. Biletele pot fi achiziționate online, de pe site-ul iabilet.ro sau direct de la organizator, pentru cea din urmă, Plata se face în numerar cât și cu cardul.

1.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

1.3. Participanții pot opta pentru mai multe tipuri de bilete și facilităţi ale biletelor, respectiv:

 • General Access Pass (abonament de festival pe toată durata festivalului, cu acces în toate zonele, mai puțin în Fun Zone – Main Stage)
 • Fun Zone Access Pass (abonament de festival pe toată durata festivalului, cu acces în toate zonele festivalului)
 • Bilet pe o singură zi General Access – (bilet pe o singură zi de festival, cu acces în toate zonele, mai puțin în Fun Zone – Main Stage)
 • Bilet pe o singură zi Fun Zone Access – (bilet pe o singură zi de festival, cu acces în toate zonele festivalului)

 

General Access Pass – Acest bilet oferă acces pe teritoriul festivalului, excluzând zona Fun Zone. Participanţii pot lua parte la eveniment şi au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului.

Fun Zone Access Pass – Acest bilet oferă acces pe tot  teritoriul festivalului, pe toată durata evenimentului.

Participanții care achiziționează astfel de bilete declară că respectă condițiile de vârstă prevăzute și își asumă că nu li se va permite accesul în Festival dacă cu ocazia validării biletului se constată că nu îndeplinesc condițiile. Costurile abonamentelor de festival și al facilităților pot fi consultate pe https://bzmfest.ro/ și iabilet.ro.

1.4. Minorii până la 14 ani împliniţi inclusiv, au acces gratuit pe toată durata desfășurării festivalului, cu condiţia ca aceştia să fie însoţiţi de un părinte/titularul autorității părintești care deține un abonament/bilet valid în ziua respectivă.

1.5.  În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia și însoțitorii acestora beneficiază de următoarele facilități în limita a 50 de abonamente pentru cele 4 zile de festival:

 • Copii cu handicap și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 4 zile de festival, de tip General Pass fără camping.
 • Adulții cu handicap grav și accentuat și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 4 zile de festival, de tip General Pass fără camping.

1.6. Accesul gratuit al persoanelor cu nevoi speciale se face numai pe baza actului de identitate, a certificatul de încadrare în gradul de handicap. Pot solicita un bilet gratuit pentru persoane cu dizabilități cei care se încadrează într-un tip și grad de handicap din următoarele categorii: handicap de tip fizic accentuat sau grav, handicap auditiv accentuat sau grav, handicap vizual grav, handicap neuromotor accentuat sau grav (în cazul în care boala afectează funcțiile locomotorii similar handicapului de tip fizic), handicap tip surdocecitate accentuat sau grav.

1.7.  Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în festival al persoanelor cu dizabilități care nu prezintă aceste documente în original. În cazul în care reprezentanții Organizatorului au îndoieli justificate cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, Organizatorul își rezervă dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei.

1.8. Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni întotdeauna însoțite la Festival, din motive de siguranță personală.

1.9. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii sau persoanele cu dizabilități. Întreaga răspundere pentru aceștia revenind minorilor/persoanelor cu dizabilități și/sau părinților/reprezentantului legal sau însoțitorului. Organizatorul atrage atenția părinților/reprezentantul legal sau persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații. Acest regulament se aplică pe toate zonele aferente Festivalului (Fun Zone – Main Stage, zona Scena Altfel, Pajiștea de la Foișor – Scenă Foișor, zona Aleea cu Delicii și Capricii culinare, zona Grădina Berii, zona Bazar BZM, zona Dumbrava copiilor,  zona Poiana de carte,  zona Grădina de sport și zona Cu barca pe lac).

1.10. Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către Centrul Cultural si Educațional „Alexandru Marghiloman”, prin platforma iabilet.ro sau direct de la centru.

IMPORTANT!

1.11.  Este strict interzisă vânzarea biletelor gratuite prin orice alte mijloace, fie în format fizic sau online. Nerespectarea acestor prevederi va atrage anularea biletelor comercializate și interzicerea accesului în Festival al persoanelor responsabile.

1.12. Este interzisă postarea anunțurilor de vânzare/schimb/donare a biletelor pe rețele de socializare, site-uri sau orice alte spații publice.

1.13. În cazul în care vor fi descoperite bilete, bilete gratuite sau brățări care au fost contrafăcute sau falsificate, Organizatorul va sesiza organele de urmărire penală competente.

1.14. Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită decât prin intermediul platformei iabilet.ro înainte de începerea festivalului.

2. CUMPĂRAREA BILETELOR

2.1. Achiziția biletelor se poate face online, fie de pe iabilet.ro, fie direct de la sediul CCAM, pentru cea din urmă Plata se face atât în numerar cât și cu cardul.

2.2. Cumpărarea biletelor de la partenerii autorizați se face în conformitate cu termenii și condițiile emise de către aceștia.

2.3. Există posibilitatea ca unii dintre partenerii Organizatorului sau Organizatorul, să ofere/vândă vouchere de reducere sau reduceri de grup.

 

III. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. ACCESUL ÎN FESTIVAL

1.1. Accesul în festival va fi permis începând cu data și orele anunțate de Organizator. Accesul, pe bază de bilet valid, va începe de Joi, 11 iulie de la ora 15:00, urmând ca de vineri, 12 iulie până duminică, 14 iulie, accesul în zona Scena Altfel, Pajiștea de la Foișor – Scenă Foișor, zona Aleea cu Delicii și Capricii culinare, zona Grădina Berii, zona Bazar BZM, zona Dumbrava copiilor,  zona Poiana de carte,  zona Grădina de sport și zona Cu barca pe lac să aibă loc de la 10:00 dimineața. Accesul în zona Fun Zone – Main Stage se va face în fiecare zi începând cu ora 18:00.

1.2. Accesul în festival se face doar prin zonele special amenajate. Neîndeplinirea acestei obligații poate duce la imposibilitatea participantului de a reintra în Locație.

1.3. Toți participanții sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului, în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a Festivalului. În cazul în care un participant refuză verificarea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul în Festival, pe răspunderea participantului.

1.4. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în festival. Doar o brăţară intactă, purtată pe mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul Festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază ca necesar brățările, atât la intrarea în incinta Festivalului, cât şi pe tot perimetrul Festivalului. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acesteia.

1.5. În cazul deteriorării brăţării, participantul trebuie să facă dovada plății biletului corespunzător zilei și categoriei, cât și a brățării deteriorate.

1.6. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării în momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

1.7. Intrarea/ieșirea se face doar prin zonele special amenajate. Neîndeplinirea acestei obligații poate duce la imposibilitatea participantului de a reintra în Locație.

1.8. Dacă în urma verificărilor efectuate la intrare sau pe teritoriul Festivalului vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spaţiu din afara Festivalului (ex: mașină, spaţiul de cazare externă etc.) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

1.9. În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. Accesul în festival este interzis pentru orice persoană care are asupra sa arme, chiar dacă acestea sunt deținute legal. Identificarea acestora în teritoriul Festivalului implică evacuarea imediată a persoanei respective.

1.10. Accesul în incinta festivalului al minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani este permis numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte sau persoană care exercită autoritatea părintească (tutore), care își asumă răspunderea și obligația de supraveghere a minorului și care deține un bilet valid conform.

1.11. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani vor putea intra în incinta festivalului numai pe baza unei declarații din partea părinților sau a reprezentanților legali prin care li se permite Participarea.

1.12. Toți minorii vor primi câte o brăţară specială care permite accesul în toate zonele de pe teritoriul festivalului, mai puțin în zonele în care se desfășoară activități promoționale pentru băuturi alcoolice sau tutun. Brățările dedicate participanților minori nu permit achiziționarea de produse din categoriile alcool și tutun. În orice situație, Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/persoana care exercită autoritatea părintească. Organizatorul atrage atenția părinților/persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

1.12. Accesul în festival cu substanțe psihotrope și stupefiante, astfel cum sunt prevăzute de Legea 339/2005 (inclusiv medicamente care conțin astfel de substanțe) este strict interzis. Este exceptată deținerea în scop medical de medicamente care conțin substanțe psihotrope și stupefiante, numai dacă sunt însoțite de prescripție medicală. În consecință, participanții trebuie să dețină asupra lor prescripția medicală, respectiv le este recomandat să nu aibă asupra lor mai multe medicamente care conțin substanțe psihotrope și stupefiante decât prevede prescripția medicală. În caz de suspiciune asupra participanților care dețin substanțe care, la o primă vedere, ar putea fi încadrate în categoria substanțelor psihotrope și stupefiante, Organizatorul are dreptul de a sesiza organele abilitate în vederea verificării prescripției medicale.

În ceea ce privește medicamentele care nu conțin substanțe psihotrope și stupefiante, nu există o limită, dar se recomandă aducerea unui număr de medicamente care să acopere doar perioada de desfășurare a evenimentului.c

La festival vor fi amenajate puncte de prim-ajutor. Personalul medical și voluntarii vor răspunde prompt la urgențele medicale apărute pe toată perioada festivalului. Organizatorul nu este responsabil pentru modul în care se acordă aceste servicii.

1.14. Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de access în Festival.

1.15. Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea de a intra la Festival la ora dorită sau cu privire la posibilitatea de a participa la timp la concertul dorit sau cu privire la calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către participant a prețului Biletului, acordarea unei reduceri ulterioare/voucher sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către participant.

1.16. Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea participanților de a avea acces la parcare, dat fiind numărul mare de participanți și numărul limitat al locurilor de parcare.

2. DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

2.1. În momentul intrării în Festival, participantul ia la cunoştinţă acest Regulament, afișat în loc vizibil și și-l asumă în totalitate.

2.2. Participanţii nu pot introduce în Festival produse aflate pe lista de bunuri interzise, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la interzicerea accesului în Festival.

2.3. Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, participanții declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi sau le-ar putea produce prin participarea la eveniment.

! Organizatorul atrage atenția participanților că spectacolele pot include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.

2.4. Pentru zona Dumbrava copiilor, zona Poiana de carte, zona Grădina de sport și zona Cu barca pe lac, zonele considerate de joacă, distracție și sport, instalațiile tip balansoar, trambuline și alte asemenea zone cu risc de accidentare din Locație, participanții se vor asigura că dețin condiția fizică și psihică necesară pentru participare.

2.5. Organizatorul va anunța în prealabil orele concertelor din cadrul Festivalului. Orarul poate suferi modificări din motive independente sau din voința Organizatorului, fără să fie obligatorie notificarea participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.

2.6. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca ieşirile din Festival să fie aglomerate, motiv pentru care aceştia trebuie să îşi păstreze calmul și să urmeze indicațiile echipelor de acces și securitate. De asemenea, în această situaţie, există riscul ca mijloacele de transport în comun (autobuzele) să fie foarte aglomerate sau să nu fie suficiente pentru numărul total de pasageri. În toate aceste situaţii, participanţii trebuie să urmărească şi să respecte comunicările și instrucţiunile organizatorului sau ale reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență. Mai mult, în astfel de condiții meteorologice, Organizatorul are dreptul de a amâna, suspenda sau anula în parte/în integralitate Festivalul, fără să fie obligatorie notificarea participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.

2.7. Organizatorul pune în vederea participanților faptul că transportul în comun (autobuze, tren, car-sharing etc.) nu este asigurat de Organizator, iar acesta din urmă nu este răspunzător pentru orice eventuale prejudicii suferite din cauza operatorilor de transport. De asemenea, Organizatorul nu acordă nici o garanție în ceea ce privește posibilitatea participanților de a folosi transportul în comun la ora dorită și exclude în mod explicit rambursarea către participant a prețului Biletului, acordarea unei reduceri ulterioare/voucher sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către participant, fapt asumat expres de participant prin achiziționarea Biletului.

 

3. REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL FESTIVALULUI

3.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi reglementările enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

3.2. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care o persoană va fi descoperită cu substanțe ilegale asupra sa, va fi scoasă în afara Festivalului imediat, iar brățara de acces va fi confiscată.

3.3. Participanţii sunt obligaţi ca în incinta Locației, să respecte şi să nu distrugă mediul înconjurător sau orice se află pe teritoriul parcului, incluzând construcţiile de orice fel şi spaţiile verzi aferente.

3.4. Pe perioada festivalului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica online sau offline, pe diverse canale, şi de a le utiliza în campanii de promovare și prezentare ale festivalului, fără a recompensa în vreun fel participantul. Festivalul este filmat, inclusiv filmări aeriene cu drone.

3.5. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul Festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului și nu sunt realizate în scop comercial. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, aplicație, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectarea a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

    Este strict interzisă ridicarea de drone deasupra festivalului sau montarea de echipamente profesionale de filmat.

3.6. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului, indiferent de mijloace, fie că sunt activități online sau offline în cadrul Festivalului.

3.7. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

3.8. În cazul în care vor fi identificați minori sub 14 ani care nu sunt însoțiți, Organizatorul va sesiza organele competente.

3.9. Este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis, artificii) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul festivalului sau în apropierea acestuia.

3.10. Înotul în lacul aflat pe teritoriul Festivalului este interzis şi extrem de periculos.

3.11. Accesul în interiorul zonelor de șantier  şi a tuturor anexelor, cu excepţia celor special amenajate pentru desfăşurarea Festivalului, este interzis şi extrem de periculos.

4. OBIECTE PIERDUTE

4.1. Obiectele pierdute trebuie aduse de către persoanele care le-au găsit la unul dintre Organizatori. Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. Organizatorul va păstra obiectele recuperate pentru o perioadă de cel mult 10 zile de la momentul predării.

4.2. În cazul produselor perisabile sau care se deteriorează rapid, termenul de 10 zile va putea fi redus de către Organizator, fără o notificare prealabilă.

5. SECURITATE ȘI PRIM AJUTOR

5.1. În interiorul Locației, Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un partener calificat şi acreditat să presteze aceste servicii. În timpul Festivalului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

5.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară Festivalul.

5.3. Pe teritoriul Festivalului există zone de prim ajutor semnalizate și indicate pe hartă, în care vor activa persoane calificate.

6. PLATA PENTRU SERVICII ȘI PRODUSE ÎN CADRUL FESTIVALULUI

6.1. Modalităţile de plată pentru achiziționarea de servicii și produse pe teritoriul festivalului sunt strict cele puse la dispoziție de către organizatori şi partenerii acestora.

IV. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

 1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid corespunzător categoriei achiziționate.
 2. Datele de desfăşurare ale Festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator sau Festivalul poate fi anulat în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele Festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate etc.). Sunt asimilate cazurilor de forță majoră intervenția unor măsuri administrative, recomandări oficiale sau/și intrarea în vigoare a unor norme legale, provenind de la autoritățile naționale sau locale care fac imposibilă sau excesiv de oneroasă desfășurarea Festivalului în condițiile avute în vedere de către Organizator.
 3. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.
 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica programul muzical, atât cu privire la zilele, orele cât și la artiștii participanți (line-up), atunci când intervin motive justificate în opinia Organizatorului (ex: vreme nefavorabilă, anulări sau întârzieri din partea artiștilor, motive de siguranță etc.). Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări și nici de a obține o restituire a prețului biletului. Cu toate acestea, Organizatorul poate decide în anumite situații restituirea parțială sau totală a contravalorii unor bilete. Comisionul pentru operarea sistemului de ticketing nu este restituibil.
 5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost urmare a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.
 6. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.
 7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara Locației.
 8. Participanții vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.
 9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.
 10. Organizatorul nu oferă garanții de nicio natură cu privire la faptul că Website-ul va funcționa neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel. Website-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment, fără nicio notificare prealabilă şi fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia.

VI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.
 2. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

 

VI. DISPUTE

 1. Orice conflict apărut între Organizator și Utilizatori și/sau Participanți ca urmare a participării la Festival, a achiziționării biletelor de participare sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competenta instanțelor române din Buzău.
 2. Legea aplicabilă este legea română.

VII. PREVEDERI FINALE

 1. Prezentul Regulament, reprezentând Contractul dintre consumator și Organizator, poate fi cesionat de către acesta din urmă fără a fi necesar acordul clientului.
 2. Numele capitolelor și subtitlurile sunt doar pentru referință și nu trebuie luate în considerare în interpretarea sau construcția prezentului Regulament.
 3. În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentului Regulament nulă sau inaplicabilă, restul clauzelor vor continua să își producă efectele, iar clauza declarată nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză care să reflecte cât mai apropiat cu putință voința Organizatorului.

 

VIII. REGULAMENTUL PE ZONE

 1. Fun Zone – Main Stage, toate reglementările de la punctele I. – VII. sunt valabile pentru această zonă. Accesul în zona Fun Zone – Main Stage se va face în fiecare zi începând cu ora 18:00.

1.2. Biletul valabil pentru această categorie, marcată pe harta festivalului, este Fun Zone abonamente sau bilet pe zi, verifică punctul II. 1.

 1. Zona Scena Altfel, Pajiștea de la Foișor, toate reglementările de la punctele I. – VII. sunt valabile pentru această zonă. Accesul în zonă va începe de Joi, 11 iulie de la ora 15:00, urmând ca de vineri, 12 iulie până duminică, 14 iulie, să fie de la  ora 10:00.

2.1. Biletul valabil pentru această categorie, marcată pe harta festivalului, este Acces General și Fun Zone, verifică punctul II. 1.

 

 1. Zona Aleea cu Delicii și Capricii Culinare, toate reglementările de la punctele I. – VII. sunt valabile pentru această zonă. Accesul în zonă va începe de Joi, 11 iulie de la ora 15:00, urmând ca de vineri, 12 iulie până duminică, 14 iulie, să fie de la  ora 10:00. 3.1. Biletul valabil pentru această categorie, marcată pe harta festivalului, este Acces General și Fun Zone, verifică punctul II. 1.

3.2. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca zona să fie inaccesibilă/ închisă.

 

 1. Zona  Grădina Berii, toate reglementările de la punctele I. – VII. sunt valabile pentru această zonă. Accesul în zonă va începe de Joi, 11 iulie de la ora 15:00, urmând ca de vineri, 12 iulie până duminică, 14 iulie, să fie de la  ora 10:00.

4.1 Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice, vezi punctul III. 3.7.

4.2. Toți minorii vor primi câte o brăţară specială care permite accesul în toate zonele de pe teritoriul festivalului, mai puțin în zonele în care se desfășoară activități promoționale pentru băuturi alcoolice sau tutun. Brățările dedicate participanților minori nu permit achiziționarea de produse din categoriile alcool și tutun. În orice situație, Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/persoana care exercită autoritatea părintească. Organizatorul atrage atenția părinților/persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

4.3. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca zona să fie inaccesibilă/ închisă.

 

 1. Zona Bazar BZM,  toate reglementările de la punctele I. – VII. sunt valabile pentru această zonă. Accesul în zonă va începe de Joi, 11 iulie de la ora 15:00, urmând ca de vineri, 12 iulie până duminică, 14 iulie, să fie de la  ora 10:00.

5.1. Biletul valabil pentru această categorie, marcată pe harta festivalului, este Acces General și Fun Zone, verifică punctul II. 1.

5.2.  Zona Bazar BZM este reprezentată de o piață de vechituri, unde posibilitatea de plată cu cardul este redusă.

 

 1.  Zona Dumbrava copiilor, toate reglementările de la punctele I. – VII. sunt valabile pentru această zonă. Accesul în zonă va începe de Joi, 11 iulie de la ora 15:00, urmând ca de vineri, 12 iulie până duminică, 14 iulie, să fie de la  ora 10:00.

6.1. Biletul valabil pentru această categorie, marcată pe harta festivalului, este Acces General și Fun Zone, verifică punctul II. 1.

6.2. Zona Dumbrava copiilor este destinată exclusiv minorilor de până în 14 ani, însoțiți de un adult care deține un abonament/bilet valid, vezi punctul II.1.4.

6.3. Pentru zonele considerate de joacă, distracție și sport, instalațiile tip balansoar, trambuline și alte asemenea zone cu risc de accidentare din Locație, participanții se vor asigura că dețin condiția fizică și psihică necesară pentru participare, vezi punctul III. 2.4.

6.4. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/persoana care exercită autoritatea părintească. Organizatorul atrage atenția părinților/persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații, vezi punctul III.1.12.

6.5. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca zona să fie inaccesibilă/ închisă.

 

 1.  Zona Poiana de carte, toate reglementările de la punctele I. – VII. sunt valabile pentru această zonă. Accesul în această zonă va începe de Joi, 11 iulie de la ora 15:00, urmând ca de vineri, 12 iulie până duminică, 14 iulie, să fie de la  ora 10:00.

7.1. Biletul valabil pentru această categorie, marcată pe harta festivalului, este Acces General și Fun Zone, verifică punctul II. 1.

7.2. Vor fi respectate întocmai instrucțiunile și programul Coordonatorului pentru activitățile propuse. Coordonatorul își rezervă dreptul de a alege participanții la activități.

7.3. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca programul să fie amânat sau anulat.

 

 1. Zona Grădina de sport, toate reglementările de la punctele I. – VII. sunt valabile pentru această zonă. Accesul în această zonă va începe de Joi, 11 iulie de la ora 15:00, urmând ca de vineri, 12 iulie până duminică, 14 iulie, să fie de la  ora 10:00.

8.1. Biletul valabil pentru această categorie, marcată pe harta festivalului, este Acces General și Fun Zone, verifică punctul II. 1.

8.2. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/persoana care exercită autoritatea părintească. Organizatorul atrage atenția părinților/persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații, vezi punctul III.1.12.

8.3. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca programul să fie amânat sau anulat.

8.4. Pentru zonele considerate de joacă, distracție și sport, instalațiile tip balansoar, trambuline și alte asemenea zone cu risc de accidentare din Locație, participanții se vor asigura că dețin condiția fizică și psihică necesară pentru participare, vezi punctul III. 2.4.

8.5. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care poate apărea din cauza neglijenței participantului.

 

 1. Zona Cu barca pe lac, toate reglementările de la punctele I. – VII. sunt valabile pentru această zonă. Accesul în această zonă va începe de Joi, 11 iulie de la ora 15:00, urmând ca de vineri, 12 iulie până duminică, 14 iulie, să fie de la  ora 10:00.

9.1. Biletul valabil pentru această categorie, marcată pe harta festivalului, este Acces General și Fun Zone, verifică punctul II. 1.

9.2. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/persoana care exercită autoritatea părintească. Organizatorul atrage atenția părinților/persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații, vezi punctul III.1.12.

9.3. Vor fi respectate întocmai instrucțiunile și programul Coordonatorului pentru activitățile propuse. Coordonatorul își rezervă dreptul de a alege participanții la activități.

9.4. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca programul să fie amânat sau anulat.

9.5. Pentru zonele considerate de joacă, distracție și sport, instalațiile tip balansoar, trambuline și alte asemenea zone cu risc de accidentare din Locație, participanții se vor asigura că dețin condiția fizică și psihică necesară pentru participare, vezi punctul III. 2.4.

9.6. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care poate apărea din cauza neglijenței participantului.