Primăria Siriu: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ANULUI 2024

de Stiri Buzau Media

Este unul ISTORIC : 33.533.000 RON, echivalentul a 6,77 milioane de euro, la care se adaugă încă 6,5 milioane de euro finanțați prin Compania de Apă Buzău, prin POIM, pentru construirea CANALIZĂRII și a STAȚIEI DE EPURARE în comuna noastră și încă aproape 1 milion de euro finanțați de Compania Națională de Investiții pentru construirea și dotarea dispensarului uman nou.

Deci, DA, aproximativ 14 milioane de euro vor fi investiți în comuna noastră!

De menționat este faptul că în anul 2020 bugetul total al comunei Siriu era de doar 5.865.000 lei, adică puțin peste 1 milion de euro ( funcționare și investiții). Diferența este în mare parte constituită din FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE.

Conform proiectului de buget pentru anul 2024, structura veniturilor este :

☆Venituri prorii: 3.144.000 lei – 9,76%
☆Cote si sume defalcate din impozit venit: 1.694.000 lei – 5,26%
☆Sume defalcate din TVA : 2.954.000 lei – 9,17%
☆Subventii de la bugetul de stat: 8.657.000 lei – 28,40%
☆Alocari de sume din PNRR : 14.196.000 lei – 44,06%
☆Subventii de la alte administratii : 1.576.000 lei – 3,35%
TOTAL VENITURI – 32.221.000 lei – 100,00%

Conform proiectului de buget pentru anul 2024, structura cheltuielilor este urmatoarea, si diferă de suma veniturilor deoarece diferența in plus este din Fondul de Rulment:

Cheltuieli de personal : 3.121.000 lei – 9,30%
Bunuri si servicii : 2.867.000 lei – 8,55%
Alte transferuri ‘ 48.000 lei – 0,15%
Asistenta sociala : 1.072.000 lei – 3,20%
Proiecte finantate din FEADR : 875.000 lei – 2,60%
Proiecte finantate din PNRR : 14.592.000 lei – 43,53%
Cheltuieli de capital : 1.958.000 lei – 32,67%
TOTAL VENITURI : 33.533.000 lei – 100,00%

Investițiile majore sunt:

1. Executia canalizarii si a statiei de epurare in comuna Siriu, județul Buzău, prin proiectul ,, Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Buzau,, finanțat prin POIM.

Au fost obtinute toate avizele, urmând a se receptiona proiectul pentru emiterea autorizației de construire si începerea efectiva a lucrarilor dupa 35 de ani de așteptare.

2 . “Renovarea energetica a patru blocuri de locuinte in Comuna Siriu, judetul Buzau“, contract de finantare nr. 139138/08.12.2022, finanțat prin PNRR, prin programul ,,Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale,,
Titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1-RUNDA 1 –

Lucrarile sunt in desfășurare.

3. ,,Achizitia si instalarea unui sistem de monitorizare si siguranta publica in Comuna Siriu, judetul Buzau,, ,
Contract de finantare nr.1755/06.01.2023, finanțat prin PNRR, prin programul
1.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/ alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Mai este putin si se va finaliza montarea acestui sistem video.

4. ,,Achizitia și instalarea a 2 stații de încărcare mașini electrice,, , Contract de finantare nr.1755/06.01.2023, finanțat prin PNRR, prin programul
1.1.3 Asigurarea infrastructurii verzi.

În proiectare și execuție.
5. “ Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice a cladirii Gradinita Lunca Jaristei, comuna Siriu, judetul Buzau“, contract de finantare nr. 8782/23.01.2023, finanțat prin PNRR, programul
1.3 Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati servicii publice prestate la nivelul unitatilor administrativ- teritoriale
Titlu apel: PNRR/2022/C10/13-RUNDA 1

Au început lucrările.

6. “Reabilitarea energetica a Școlii Gimnaziale Lunca Jaristei, comuna Siriu, judetul Buzau“, contract de finantare 9497/25.01.2023, finanțat prin PNRR, prin programul
1.3 Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Titlu apel: PNRR/2022/C10/13-RUNDA 2.

Au inceput lucrările.

7. “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Siriu, judetul Buzau“, contract de finantare nr. 475 DOT/2023, finanțat prin PNRR, prin programul
“ Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Siriu, judetul Buzau“.

LOT 1, 2, 4.
S-au livrat deja o parte din materiale.
LOT 3 – se cauta ofertanți!

8 “Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Siriu, judetul Buzau“, contract de finantare nr. 98/F/GES/30.12.2022, finantat prin AFM.

A fost dat ordinul de incepere a lucrarilor.
Au inceput lucrarile.

9. ,,Construire pod peste raul Buzau in comuna Siriu, judetul Buzau“, proiect finantat prin programul național Anghel Saligny.

S-a dat ordinul de începere pentru proiectare si execuție.

10. „Reabilitare infrastructura rutiera in comuna Siriu, judetul Buzau“, Reabilitarea drumului Bontu Mare, contract de finantare nr. C1920072R204521010463 , proiect finanțat prin PNDR, GAL Valea Buzaului.

S-a dat ordinul de începere a lucrarilor.

11. ,,Statii de incarcare pentru vechicule electrice,, , finanțat prin AFM.

In eleborare P.T., urmând montarea acestora.

12. Contruire hală in curtea primăriei.

13. Continuarea Cadastrului General, finanțat prin ANCPI.

14. ,,Programul Rabla local , casarea autovehiculelor uzate,,
Finantat prin AFM.

15 ,,Construire si dotare Dispensar uman,,
Finantat prin CNI.

S-a semnat contractul pentru proiectare si execuție.

16. Refacerea Planului Urbanistic General

17. Crearea de puncte pentru colectarea deșeurilor reciclabile

18. ,, Garduri electrice,, , finantat prin AFM.

Este in perioada de verificare a cererii de finanțare .

22. Sustinerea Bisericii din localitatea noastră pentru modernizarea grupului sanitar, pt realizarea noului Cimitir Comunal si în toate activitatile

23. Susținerea sportului

24. Sustinerea activității culturale.

25. Extinderea iluminatului public in unele puncte, unde este foarte necesar.

Mulțumesc domnilor si doamnelor consilieri locali.
Mulțumesc colegilor din cadrul Primăriei Siriu.
Mulțumesc tuturor care ne susțin in implementarea proiectelor.

Mulțumesc dumneavoastră, dragi cetățeni pentru încrederea si sustinerea continuă pe care mi-o oferiți.

Dragoș Voicu, primarul comunei Siriu