Scorțoasa: Cronologia unui proiect major de alimentare cu apă

de Stiri Buzau Media

Săcuiu Vasile, primarul comunei Scorțoasa, a făcut lumină asupra procesului de finanțare și implementare a unui important proiect de alimentare cu apă în comuna sa.

Într-un demers de transparență și corectitudine, edilul a prezentat toate etapele parcurse, de la primul document necesar pentru depunerea cererii de finanțare, până la începerea lucrărilor.

Procesul a început în anul 2021, cu realizarea unui studiu hidrogeologic preliminar în octombrie și a continuat cu depunerea cererii de finanțare în noiembrie.

În același an, au fost contractate serviciile de întocmire a studiilor necesare pentru proiect.

Anul 2022 a fost marcat de finalizarea studiilor, emiterea Certificatului de urbanism în martie și obținerea avizelor necesare, proces care a durat până în decembrie.

În iulie, proiectul a primit aprobarea finanțării, iar în septembrie au început procedurile de achiziție prin licitație publică.

În 2023, procedura de licitație a fost finalizată în aprilie.

În luna mai au avut loc semnarea contractului de proiectare și execuție și emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare tehnică.

În septembrie a fost emisă Autorizația de construire, iar în decembrie a fost dat ordinul de începere a lucrărilor de execuție.

Primarul Săcuiu a estimat că prima săpătură în cadrul proiectului va avea loc în ianuarie 2024.

Această cronologie detaliată demonstrează complexitatea și rigurozitatea procesului de implementare a unui astfel de proiect major de alimentare cu apă, dar și angajamentul administrației locale de a îmbunătăți condițiile de viață ale locuitorilor comunei Scorțoasa.

Primarul a atașat câteva documente pentru a susține cele de mai sus.