UAT COMUNA SĂPOCA: ANUNȚ!

de Stiri Buzau Media

UAT COMUNA SĂPOCA anunță publicul interesat asupra obligativității efectuării evaluării de mediu Planului Urbanistic Zonal –” Dezvoltarea unei zone ID – industrie și depozitare, prin introducerea în intravilan a 3 terenuri din domeniul privat al comunei Săpoca”, cu amplasamentul în comuna Săpoca, sat Săpoca, nr. Cad. 23009, T31, 32, P731, 743, 753, 754, 755, nr. Cad. 23692, T31, 32, P731, 743, 753, 754, 755, lot.2, nr. Cad. 23686, T31, 32, P731, 743, 753, 754, 755, jud. Buzău, cu obligativitatea realizării Raportului de mediu și a Studiului de evaluare adecvată. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii sunt: necesitatea determinării efectelor semnificative potențiale asupra mediului produse prin propunerile planului urbanistic; necesitatea integrării condițiilor de mediu în planul propus cu stabilirea de permisiuni, restricții și condiționări și identificarea efectelor semnificative asupra mediului produse prin implementarea planului; zona studiată intră sub incidența art. 28 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, planul fiind susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra habitatelor și speciilor din siturile de importanță comunitară intersectate: ROSAC0103 și ROSPA0160 ”Lunca Buzăului”.

Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. din municipiul Buzău, str. Sf. Sava de la Buzău, nr.3, județul Buzău, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.