VIDEO Compania de Apă Buzău investește în verde: trei centrale fotovoltaice la Buzău

de Stiri Buzau Media

Compania de Apă Buzău a anunțat un proiect inovator de implementare a energiei verzi în infrastructura sa.

Prin accesarea unui fond nerambursabil de 1,2 milioane de euro, operatorul regional se pregătește să ridice trei centrale fotovoltaice, marcând un pas important în direcția utilizării responsabile a resurselor și a reducerii impactului operațional asupra mediului.

Aceste centrale fotovoltaice vor fi amplasate strategic la nivelul infrastructurilor de apă și apă uzată din județul Buzău, cu scopul de a optimiza consumul de energie electrică și de a oferi o alternativă mai puțin costisitoare și mai prietenoasă cu mediul.

Implementarea tehnologiei fotovoltaice în cadrul Companiei de Apă Buzău este un exemplu elocvent de angajament față de inovație și dezvoltare durabilă.

Se estimează că energia generată de aceste instalații fotovoltaice va conduce la o reducere semnificativă a costurilor energetice, cu aproximativ 25% pentru cele trei locuri de consum vizate.

Acest lucru nu doar că va avea un impact pozitiv asupra bilanțului financiar al Companiei de Apă Buzău, dar va contribui și la atingerea obiectivelor regionale și naționale de reducere a emisiilor de carbon și de promovare a energiei regenerabile.

Proiectul reprezintă un exemplu concret de cum investițiile în energia verde pot aduce beneficii multiple: de la eficientizarea consumului de resurse, la protecția mediului și susținerea economiei locale prin crearea de noi oportunități de dezvoltare tehnologică și inovație.

Compania de Apă Buzău se alătură astfel unui val global de inițiative dedicate eficienței energetice și sustenabilității, demonstrând că sectorul serviciilor publice poate juca un rol crucial în tranziția către o economie verde.