Contractele de muncă încheiate fără certificate medicale sunt nule

de Stiri Buzau Media

Contractele individuale de muncă încheiate în lipsa unui certificat medical care să constate faptul că viitorul angajat este apt de muncă sunt nule, conform Codului muncii. În plus, angajatorii care ignoră aceste obligații riscă amenzi de până la 3.000 de lei, potrivit avocatnet.ro.

Cum spuneam și mai sus, scopul existenței unui certificat medical este, conform Codului muncii, de a demonstra că viitorul angajat „este apt pentru prestarea acelei munci”. Aptitudinea de a presta o muncă este definită în cadrul Hotărârii nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor ca fiind „capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical”.

Consecințele încheierii unui contract individual de muncă în lipsa unui certificat medical sunt duble. În primul rând, acest lucru atrage nulitatea contractului.

În al doilea rând, angajatorul care nu respectă obligația obținerii unui certificat medical poate fi sancționat cu amendă între 1500 și 3000 de lei.

Când este necesar un certificat medical și cum poate fi obținut

Certificatul medical este necesar, întotdeauna, la angajare. Acesta trebuie obținut, pentru încheierea validă a contractului individual de muncă. Însă acesta nu este singurul caz în care certificatul medical trebuie obținut. Codul muncii mai prevede că este obligatorie obținerea unui certificat medical și:

  • la reînceperea activității după o întrerupere de un an;
  • la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali;
  • în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă;
  • la începerea misiunii, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporară;
  • în cazul ucenicilor, practicanților, elevilor și studenților, în situația în care urmează să fie instruiți pe meserii și profesii, precum și în situația schimbării meseriei pe parcursul instruirii;
  • periodic, în cazul celor care lucrează în condiții de expunere la factori nocivi profesionali;
  • periodic, în cazul celor care desfășoară activități cu risc de transmitere a unor boli și care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, la instalațiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivități de copii, în unități sanitare.

În vederea obținerii certificatului medical, angajatorul este obligat să facă posibil accesul potențialilor angajați (sau angajați, dacă e vorba de angajați aflați în situația de a obține un certificat medical) la serviciul de medicină a muncii. Costurile trebuie suportate de către angajator.