Crește numărul primăriilor care pregătesc cadastrarea gratuită

de Stiri Buzau Media
Sursa foto: Buzaumedia

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a înregistrat, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), peste 835.000 de imobile. Dintre acestea, aproximativ 180.000 au fost înregistrate de la începutul acestui an. Programul național se derulează în toate județele țării, cărțile funciare fiind eliberate gratuit pentru cetățeni. Programul național de cadastru și carte funciară, gestionat de ANCPI, are ca scop înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților imobiliare din România într-un registru unic și se derulează la nivelul întregii localităţi sau la nivel de sector cadastral, prin lucrări contractate de către ANCPI/primării.

În acest an, pentru implementarea Programului național, ANCPI, prin oficiile teritoriale, a transmis primăriilor posibilitatea de a încheia contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică, suma alocată fiind majorată la 155.000 lei, comparativ cu 150.000 de lei, în 2017. Ca urmare a acestui demers, în anul 2018, 2.273 de primării din cele 2.747 eligibile au solicitat finanțare iar, până în prezent, 1.531 dintre acestea au încheiat contracte de prestări servicii cu persoane juridice sau fizice autorizate să execute lucrări de cadastru general.

În ceea ce privește stadiul implementării programului, în prezent, dintre cele 3.181 de primării din România, 51 de comune din 19 județe sunt cadastrate în proporție de sută la sută. De asemenea, au fost finalizate lucrări în  2.267 de sectoare cadastrale, din 720 de comune. La această dată, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în peste 2.600 de unități administrativ-teritoriale, care depășesc 4,5 milioane de imobile, echivalentul a aproximativ 3,5 milioane de ha.

Totodată, sunt în desfășurare lucrări de cadastru general la nivelul întregii localități, în 182 de UAT-uri, precum și în peste 24.000 de sectoare cadastrale, contractate de primării, pentru înregistrarea sistematică a terenurilor agricole, precum și a imobilelor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național. Obiectivul PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gestionat de ANCPI.

Programul național este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe nerambursabile, obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor.

Știri despre: , ,