Pomenirea Sfinţilor Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim, din cei şaptezeci

de Stiri Buzau Media
Sursa foto:crestinortodox.ro
Sursa foto:crestinortodox.ro

Sfântul Apostol Aristarh, pe care îl pomenesc Faptele Apostolilor şi epistolele Sfântului Pavel către Coloseni şi către Filimon, a fost episcop în Apamia Siriei. Sfântul Pud, de asemenea este pomenit de Sfîntul Apostol Pavel în epistola a doua către Timotei, unde zice: „Închină-se ţie şi Pud”. El a fost bărbat drept şi credincios între boierii Romei, primind în casa sa pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, precum şi adunarea celorlalţi credincioşi. Acea casă s-a prefăcut după aceasta în biserică şi se numea „păstorească”, în care se zice că şi Sfântul Petru lucra cele sfinte. Pe Sfântul Trofim la fel îl pomenesc Faptele Apostolilor, cum şi Sfântul Pavel spune în aceeaşi scrisoare către Timotei, zicând: „Pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet”. Sfântul Trofim împreună cu Pud şi cu Aristarh au urmat în toate prigonirile Sfântului Pavel; iar la sfârşit, adică la tăierea lui Pavel de către Nero în Roma, au fost tăiaţi şi aceşti trei Apostoli ai Domnului, Aristarh, Pud şi Trofim, împreună cu Sfîntul Pavel.