Consiliul Județean se întrunește, săptămâna viitoare, în ședință ordinară

de Stiri Buzau Media

Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 27 noiembrie, ora  09,00. Pe ordinea de zi au fost incluse 18 proiecte de hotărâre, multe dintre ele vizând rectificări de bugete.

Ordinea de zi:

 1. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 3;
 2. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;
 3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
 4. Rectificarea a II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
 5. Rectificarea a III- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;
 6. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău
 7. Rectificarea a II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 8. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 9. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 10. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;
 11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 64/2019 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2019;
 12. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2020;
 13. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2020 la nivelul Judeţului Buzău;
 14. Completarea hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 192/2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți;
 15. Aprobarea documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, km. 60+000-84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău”, finanțat prin PNDL;
 16. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 17. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 18. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului „George Ciprian” Buzău – formă actualizată;
 1. NOTE, INFORMĂRI

Buletin informativ cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2019, actualizat.

Știri despre: