Primăria comunei Padina – anunț privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 21.04.2021

de Stiri Buzau Media

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 21.04.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

 • Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

D I S P U N E :

 

                Art.I  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 21.04.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare

 

 1. Proiecte de hotarari:

 

 1. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea bugetului comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2021

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1.         Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021, la nivelul com. Padina, județul Buzău

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1.     Proiect de  H O T Ă R Â R E   privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com. Padina, județul Buzău în anul 2021

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1. Proiect de H O T Ă R Â R E   privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2020 – 2021

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1. Proiect de H O T Ă R Â R E   privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna Padina, jud. Buzau, pentru cursele regulate de transport public de persoane

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1. Proiect de H O T Ă R Â R E   privind aprobarea modificării organigramei și a statului de functii privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1. Proiect de H O T Ă R Â R E   privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027

com. Padina, jud. Buzau

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

 

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care

se comunică public.

Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

 

PADINA: 15.04.2021

Nr. 85

 

       PRIMAR,                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                 SECRETAR GENERAL,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                                       Frătica Nicu

 

                                                                                    PROIECT

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

COMUNA PADINA

PRIMAR

 

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 21.04.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

 

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

 • Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

D I S P U N E :

 

                Art.I  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 21.04.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare

 

 1. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea bugetului comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2021

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1.         Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021, la nivelul com. Padina, județul Buzău

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1.    Proiect de  H O T Ă R Â R E   privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com. Padina, județul Buzău în anul 2021

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1. Proiect de H O T Ă R Â R E   privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2020 – 2021

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1. Proiect de H O T Ă R Â R E   privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna Padina, jud. Buzau, pentru cursele regulate de transport public de persoane

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1. Proiect de H O T Ă R Â R E   privind aprobarea modificării organigramei și a statului de functii privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1. Proiect de H O T Ă R Â R E   privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027

com. Padina, jud. Buzau

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 

 

 

 

 

 1. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

 

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care

se comunică public.

Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

 

 

 

 

PADINA: 15.04.2021

Nr. 85

 

       PRIMAR,                                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                           SECRETAR GENERAL AL COM. PADINA,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                              Fratica Nicu