Folosești expresia „Îmi cer scuze”? Află ce greșeală faci!

de Stiri Buzau Media

Nu e niciun secret că limba română, așa „dulce și frumoasă” cum o învățăm din copilărie și apoi la școală, e plină de capcane ca un câmp minat. Greșelile de exprimare apar atât în exprimarea orală, cât și în scris.
„Cărei” sau „cărui”?
Vom începe cu un mic test. Cum este corect: „Fata al cărui tată” sau „Fata al cărei tată”?
Corectă este cea de-a doua variantă, deoarece pronumele relativ în Dativ se acordă cu posesorul.
„Îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”?
Printre expresiile folosite necorespunzător se află și „îmi cer scuze”. Dacă ținem cont de faptul că „a cere” înseamnă „a pretinde”, atunci când „ne cerem scuze” nu facem altceva decât să pretindem interocutorului scuze, adică exact opusul intenției noastre.
Varianta „diplomată” ar fi să spunem „vă rog să-mi primiți scuzele” sau „vă rog să-mi acceptați scuzele”. Totuși, sunt și lingviști care nu consideră că expresia frecventată ar avea vreo problemă.
Structura „dar totuși”
Puțini vorbitori ai limbii române știu că structura „dar totuși” este pleonastică. Motivul este unul simplu: conjuncția „totuși” are același rol și semnificație ca și conjuncția „dar”.
Al, a, ai sau ale?
„Cartea a cărei coperți…“ este un exemplu de folosire greșită a articolului genitival. Trebuie reținut că acesta se acordă întotdeauna cu obiectul la care face referire, în acest caz – la coperți (feminin, plural), ceea ce duce la varianta corectă „Cartea ale cărei coperți”.
„Voiam” nu „vroiam”
În limba română, voința se poate exprima atât prin verbul a voi, cât și prin verbul a vrea. Forma de imperfect, persoana I, singular și plural a verbului a voi este voiam, în timp ce forma de imperfect, persoana I, singular și plural a verbului a vrea este vream. Unii dintre vorbitori amestecă formele de imperfect ale celor două verbe, destul de asemănătoare, într-una singură, vroiam.

„Care” sau „pe care”?
Nu de puține ori, utilizarea pronumelui relativ „care” este incorectă. Spre exemplu, varianta „Fata care am văzut-o în tramvai” este greșită. Corect este „Fata pe care am văzut-o în tramvai”.
cumsecrie.ro