Adriana Petcu, directorul Administrației Bazinale Buzău- Ialomița, propusă ministru al Apelor și Pădurilor

de Stiri Buzau Media

Buzăul ar putea avea un ministru în viitorul Guvern. Actualul director al Administrației Bazinale de Apă Buzău Ialomița, Adriana Petcu, este propunerea PSD pentru fotoliul de ministru al Apelor şi Pădurilor. Adriana Petcu are o vastă experienţă în domeniu. Ea ocupă funcţia de director al Administrației Bazinale de Apă Buzău Ialomița încă din luna martie 2010.

În decembrie 2014, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău în legătură cu săvârşirea infracţiunii de conflict de interese de către Adriana Petcu. Potrivit inspectorilor de integritate, deşi nu avea dreptul, Adriana Petcu, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa, s-ar fi inclus într-un proiect de pe urma căruia a încasat o sumă de bani.

“Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către PETCU ADRIANA, Director în cadul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa, Jud. Buzău.
În exerciţiul funcţiei de director, PETCU ADRIANA a semnat o adresă transmisă Administraţiei Naţionale „Apele Române” (A.N.A.R.), prin care s-a propus includerea sa în componenţa grupului de lucru al Proiectului „SIGMA FOR WATER – Identificarea problemelor şi măsurilor necesare în vederea analizei posibilităţii de refacere a zonei umede la confluenţa râului Călmăţui cu fluviul Dunărea”, în baza căreia persoana evaluată a fost încadrată în funcţia de project officer în cadrul proiectului.
Pe perioada de implementare a proiectului, PETCU ADRIANA a obţinut venituri în sumă 27.086 Lei.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către PETCU ADRIANA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.
PETCU ADRIANA deține funcția publică de Director în cadul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa, Jud. Buzău, începând cu data de 01 martie 2010.
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. PETCU ADRIANA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.”