Comunicat de presă al deputatului Sebastian Radu, privind amendamentele depuse la Proiectul de Lege pentru aprobarea OG nr. 114/2018

de Stiri Buzau Media

În Parlamentul României se află în dezbatere Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018. Deputatul social-democrat buzoian Sebastian Radu, în urma analizării textului O.U.G., a depus două amendamente care vizează îmbunătățirea prevederilor Ordonanței de urgență și implicit a cadrului legislativ din România. Primul amendament privește articolul 61, articol care modifică și completează Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Am propus introducerea unui nou punct la articolul 61 pentru abrogarea alineatului (3) al articolului 104 din Legea nr. 123/2012. Legea energiei și gazelor naturale a fost modificată prin Legea nr. 167/2018, iar dispozițiile actuale de la art. 104 alin. (2) prevăd acum că solicitările de concesionare a serviciului public de distribuție a gazelor naturale primite de la o persoană sau o autoritate publică interesată nu mai sunt condiționate de obținerea unui studiu de fezabilitate aprobat de ANRE. Totuși, modalitatea de întocmire a acestui studiu este în continuare prezentă la aliniatul (3), art. 104 al Legii, deși el de fapt nu mai are corespondent la aliniatul anterior. Deci, se impune astfel o corelare a prevederilor legale pentru a asigura un cadru normativ coerent și facilitarea punerii în practică a proiectelor care privesc infrastructura de gaze naturale” a menționat Sebastian Radu.

Cel de-al doilea amendament propune eliminarea punctului 2 al articolului 65 din O.U.G. 114/2018. Această propunere este motivată de adoptarea Legii nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 la data de 10 aprilie 2018. „Legea 86/2018 a introdus posibilitatea de a presta muncă necalificată care are caracter ocazional pentru noi domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, în plus față de cele care erau deja prevăzute la articolul 13 al Legii nr. 52/2011. Prin suplimentarea acestor domenii, față de cele deja prevăzute, s-a oferit posibilitatea legală mai multor agenți economici să își poată desfășura activitatea conform nevoilor pe care le impun profilul de activitate, dar și cetățenilor de a presta muncă necalificată ca zilieri  în mai multe arii economice. De aceea, consider că eliminarea punctului 2 al articolului 65 ar asigura posibilitatea ca mai multe persoane să își poată câștiga legal veniturile și respectarea voinței legiuitorului, Parlamentul României, care a dezbătut și susținut proiectul Legii 86/2018” a adăugat parlamentarul buzoian.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional.