Deputatul Sebastian Radu critică proiectul de Ordonanță a Guvernului în domeniul sănătății, lansat în dezbatere publică de A.N.M.C.S.

de Stiri Buzau Media

Pe pagina de internet a Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, anmcs.gov.ro, la secțiunea Transparență decizională, în data de 11 ianuarie 2019, a fost publicat spre dezbatere publică proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății. Prin intermediul acestui proiect se propune reintroducerea obligativității pentru cabinetele de medicină de familie, cabinetele medicale dentare, cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, laboratoarele de analize medicale şi de anatomie patologică de a implementa un sistem de management al calității. Unitățile medicale respective au fost exceptate de la această obligativitate, precum și de la cea a acreditării în sistemul coordonat de A.N.M.C.S. odată cu intrarea în vigoare a Legii 329/2018, la data de 30 decembrie 2018. Parlamentarul social democrat buzoian Sebastian Radu, membru al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a transmis Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate un punct de vedere cu privire la proiectul de Ordonanță a Guvernului.

Am analizat proiectul aflat în dezbatere publică și am considerat necesar să atrag atenția Autorității că acest demers este greșit. Prin proiectul de Ordonanță se încearcă, la mai puțin de o lună, revenirea într-o oarecare măsură la aceeași stare de fapt pe care Legea 329/2018 a modificat-o, exceptând anumite categorii de unități medicale de la prevederile Legii 185/2017. Aceste modificări au fost adoptate de Parlament cu o susținere aproape unanimă din partea tuturor partidelor iar la elaborarea acesteia s-a ținut cont de opiniile specialiștilor din domeniu, de practicile din alte state membre U.E. și de efectele negative pe care le-ar fi avut menținerea acelor prevederi în vigoare. Argumentele aduse de Nota de fundamentare a proiectului demonstrează o lipsă de profesionalism, lipsă de documentare și chiar o tentativă de a nu respecta voința puterii legislative. Inclusiv reprezentanți ai medicilor din peste 30 de județe ale țării și-au exprimat și argumentat punctul de vedere împotriva acestui proiect”, a menționatSebastian Radu.

De asemenea, pentru că proiectul de Ordonanță privește sistemul medical, iar A.N.M.C.S. este instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului deputatul buzoian s-a adresat și conducătorilor acestor instituții. „Acest demers al proiectului de Ordonanță este unul absurd și din punct de vedere al tehnicii legislative și transparenței decizionale. Există termene de dezbatere și analiză care trebuie respectate. Aducerea la cunoștința publicului a elaborării proiectului cu 30 de lucrătoare înainte de supunerea spre avizare, apoi primirea avizelor de la autoritățile publice și încadrarea în temeiul legal care este art. 1 pct. VI din Legea nr. 4/2019. Aceasta abilitează Guvernul să emită ordonanțe până la data de 31 ianuarie 2019. Un calcul simplu al zilelor lucrătoare începând cu 11 ianuarie arată că până își termină parcursul administrativ proiectul, Guvernul nu va mai putea adopta ordonanțe. Am considerat necesar să mă adresez și ministrului sănătății, premierului și Secretarului general al Guvernului pentru că sunt cei care vor trebui ca la un moment dat să avizeze și să își asume acest act normativ și trebuie să fie în deplină cunoștință a tuturor argumentelor pro și contra”, a mai adăugat deputatul buzoian. Conform art. 108 alin. (3) din Constituție, ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta.