Cum poți să devii asistent maternal

de Stiri Buzau Media
Sursa foto:pxhere.com

În atenția celor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

D.G.A.S.P.C Buzău desfășoară campanii de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua în plasament copii.

 

Solicitantul va prezenta următoarele documente alături de cerere:

 1. copii legalizate ale urmatoarelor documente:
 • certificat de casatorie;
 • certificat de nastere;
 • ultimul act de studii;
 • titlul de proprietate asupra locuintei/ contract de inchiriere/ declaraţie autentificată a titularului de proprietate sau al contractului de inchiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscănd specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfaşoare ca asistent maternal profesionist;
 1. certificate medicale eliberate de policlinica de domiciliu care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate (conform legislaţiei in vigoare ) a:
 • solicitantului;
 • persoanelor cu care acesta locuieşte (pentru copii se vor prezenta adeverinţe  medicale eliberate de medicul de familie);
 1. certificate de cazier judiciar pentru:
 • solicitant;
 • persoanele (peste 18 ani)  cu care locuieşte;
 1. declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una din următoarele situaţii:
 • nu a suferit o condamnare prin hotărare judecătoreasca ramasă definitivă pentru savarşirea  cu intenţie a unei infracţiuni;
 • nu a fost/ este decăzut din drepturile parinteşti;
 • nu are copii care au fost declaraţi abandonaţi prin hotărare judecătorească rămasă definitivă;
 • nu suferă de boli cronice transmisibile;
 1. curriculum vitae, motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist si o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
 2. adeverinţă de venituri sau alte documente doveditoare (pentru ceilalţi membrii ai familiei);
 3. pentru ceilalţi membri ai familiei şi persoanele cu care acesta locuieşte, solicitantul va prezenta copii xerox de pe următoarele documente:
 • carte de identitate (inclusiv solicitantul);
 • certificat de căsătorie ;
 • certificat de naştere;
 • ultimul act de studii;

Atestatul eliberat de către Comisia pentru Protecţia Copilului  este valabil pentru o perioadă de 3 ani.

Executarea contractului  de muncă începe odată cu  plasamentul unui copil  la asistentul maternal profesionist (instituirea măsurii de plasament la AMP realizăndu-se prin Hotărîrea CPC/ Sentinţă Civilă emisă de Instanţa Judecătorească/DPU).

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii (condiţii minime):

 1. Capacitate deplină de exercitiu– capacitatea de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile;
 2. Condiţii materiale:
 • locuinţa să fie salubră;
 • locuinţa să dispună de spaţiu suficient pentru asigurarea intimitaţii tuturor celor care locuiesc in ea ;
 • pat si dulap separat pentru fiecare copil ;
 • dependinţe corespunzătoare pentru prepararea hranei şi pentru igienă ;
 • ambient sigur pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării copilului;
 • locuinţa să fie amplasată intr-o zonă cu acces facil la servicii medicale, şcoală/ gradiniţă;
 • sa aibă studiile necesare pentru a putea asigura o educaţie corespunzatoare nevoilor copilului (sprijin în efectuarea temelor, etc);
 1. Starea de sănătate:
 • a solicitantului si a tuturor celor care locuiesc impreuna cu acesta trebuie sa fie bună;
 • să nu aibă afecţiuni medicale care pot afecta capacitatea de îngrijire a copilului plasat (dovedite prin certificat medical de evaluare completă a stării de sănătate);
 1. Aptitudini parentale, experienţă în creşterea si educarea copiilor
 2. Profilul moral:
 3. a) solicitantul şi persoanele care locuiesc cu acesta trebuie să dovedească :
 • trăsături pozitive de caracter;
 • relaţii sociale bune in comunitate;
 1. b) solicitantul sau membrii familiei sale să nu fi suferit condamnari rămase definitive prin hotarâre judecatorească pentru savârşirea cu intenţie a unei infracţiuni care i-ar face incompatibili in exercitarea pofesiei de asistent maternal profesionist;
 2. c) prin comportamentul lor in societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi.
 3. Acceptarea si înţelegerea de către solicitant, şi respectiv, de către persoanele care locuiesc cu acesta a necesităţii colaborării cu familia biologică sau adoptivă a copilului, cu reprezentanţii D.G.A.S.P.C.;
 4. Acceptarea si întelegerea de către solicitant a drepturilor şi responsabilităţilor ce le-ar putea reveni din relatia cu angajatoru( şi din convenţia de plasament).
 5. Acceptarea non-dscriminatoriedin partea solicitantului şi a persoanelor care locuiesc cu acesta , să manifeste o atitudine non­discriminativă faţă de persoanele cu nevoi speciale şi faţă de minorităţile etnice.
 6. Capacitate de a lucra in condiţii de stress sau speciale(plasamentul in regim de urgenţă, copii cu nevoi speciale, copii cu tulburări de comportament, etc.)
 7. lnţelegerea caracterului temporar al plasamentului copilului la asistentul maternal profesionist.
 8. Experienţa anterioarăcu proprii copii, experinţă în ocrotirea altor copii, bătrani.

12.Atitudinea celorlalţi membri ai familiei care locuiesc impreună cu solicitantul faţă de problematica specifică a copiilor care necesită masură de protecţie şi care pot intra in respectiva familie.

 1. Solicitantul să nu fie pensionat medical sau anticipat. Au prioritate persoanele aflate in cautarea unui loc de muncă , care nu sunt pensionate la limită de vârstă.
 2. La condiţii egale, vor avea prioritate solicitaţii absolvenţi de liceu cu examen de bacalaureat sau alte studii de specialitate.

 

Știri despre: