Executivul a aprobat un nou proiect de lege privind pensiile

de Stiri Buzau Media

Guvernul a aprobat un proiect de lege care reglementează cadrul legal necesar pentru înfiinţarea schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora. Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) și crează premisele pentru obținerea unei pensii ocupaționale, suplimentară, distinctă și în completarea tipurilor de pensii acordate în România.

,,Sistemul de pensii ocupaționale este important pentru că el crează premisele pentru asigurarea unei surse suplimentare de venit din pensii. Obiectivul nostru este ca, odată familiarizați cu acest pilon de pensii, cetățenii să fie stimulați să economisească, iar angajatorii să le ofere astfel de beneficii. Acest proiect de lege urmăreşte garantarea unui nivel suplimentar de securitate pentru viitorii pensionari, prin impunerea unor reguli de supraveghere, precum şi de gestionare eficientă a sistemului de pensii ocupaţionale”, a precizat ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.

Iniţiativa constituirii unui fond de pensii ocupaționale aparţine exclusiv unui administrator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în timp ce schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care dorește și are capacitatea financiară să ofere angajaților săi astfel de beneficii. Astfel, dacă un angajator decide să stabilească o schemă de pensii ocupaționale, el este obligat să ofere informații despre aceasta tuturor angajaților săi și poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru lucrători pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale. Totodată, pensia ocupațională este facultativă, ceea ce înseamnă că încheierea unor relaţii contractuale între o persoană şi un angajator nu poate fi condiţionată de obligarea persoanei respective să contribuie în nume propriu la un fond de pensii ocupaționale.

În ceea ce privește activitatea administratorului fondului de pensii ocupaționale, actul normativ aprobat stabilește că acesta are obligații de informare către angajator și participanții la fond, dar și obligații de raportare către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). În același timp, administratorul este cel care reprezintă fondul în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti. Proiectul de lege mai prevede, printre altele, că participantul la un fond de pensii ocupaționale poate fi orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinește condițiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaționale. De asemenea, la un fond de pensii ocupaționale pot participa angajaţii unuia sau ai mai multor angajatori.

Contribuţiile angajatorului şi ale angajatului se datorează, se colectează şi se virează de către angajator, iar cele ale persoanelor care obţin venituri din activităţi independente sunt virate direct de către acestea. Participanții vor putea să-şi transfere valoarea activului personal de la un fond/fonduri la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative, fără penalități, prin crearea mecanismelor de evidență pe conturi individuale. De asemenea, o persoană poate participa la mai multe fonduri și le poate cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie, iar interesele participanților și ale beneficiarilor vor fi protejate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Știri despre: , ,