Legea educaţiei naţionale a suferit modificări. Ce e nou?

de Stiri Buzau Media
Sursa foto:elnueve.com
Sursa foto:elnueve.com

Cele şapte caracteristici definitorii ale educaţiei ca devenire/desăvârşire a fiinţei umane – omniprezenţa, perenitatea şi universalitatea; realismul, orientarea pozitivă, axiologică şi identitară – arată că o educaţie care nu-şi propune să formeze identitatea celor educaţi este lipsită ea însăşi de identitate, fiind în esenţă antieducaţie. În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (MECT). Fiecare nivel are propria sa formă de organizare și este subiectul legislației în vigoare.

Grădinița este opțională între 3 și 6 ani. Clasa pregătitoare, devenită obligatorie în 2012 începe în general la vârsta de 6 ani; școlarizarea este obligatorie până în clasa a zecea (de obicei, care corespunde cu vârsta de 16 sau 17 ani). Învățământul primar și secundar este împărțit în 12 sau 13 clase. Învățământul superior este aliniat la Spațiul european al învățământului superior.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, a suferit unele modificări. Astfel, în Monitorul Oficial al României nr. 53/2019, a fost publicată Legea nr. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Ce aduce nou Legea 38/2019?

Se modifică articolul 25, alineatul (3) care va avea următorul cuprins: Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili din motive medicale se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală. Pentru copiii cu dizabilități locomotorii, în vederea integrării acestora în învățământul cu frecvență, se vor achiziționa elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfășura într-o sală de clasă situată la parterul unității.

La articolul 65, se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Ministerul Sănătății elaborează o strategie privind educația pentru sănătate și nutriție până la data de 31 decembrie 2019. Strategia va fi transpusă în planurile-cadru de învățământ începând cu anul școlar 2020-2021.

Articolul 82, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social. La articolul 82, se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

  • (11) Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.
  • (12) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Actul normativ care a introdus modificările de mai sus a intrat deja în vigoare începând cu data de 24 ianuarie 2019.