Proiect de hotărâre privind modificări în acordarea concediilor de odihnă pentru toți salariații de la stat

de Stiri Buzau Media

Ministerul Muncii are în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern, care va fi aprobat în luna august, care prevede schimbări în legislația aferentă acordării concediilor de odihnă. Astfel, scrie legestart, se propune modificarea art. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017, astfel încât salariaţii din administraţia publică și din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare vor avea dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea lor în muncă. Potrivit proiectului, pentru o vechime în muncă de până la 10 ani, durata concediului este de 21 zile lucrătoare, iar pentru o vechime în muncă de peste 10 ani, durata concediului este de 25 zile lucrătoare. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Pe baza criteriilor şi a determinărilor făcute în condiţiile art. 19, durata efectivă a concediului suplimentar de odihnă se aprobă după cum urmează:

  • a) de miniştrii sau de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru salariaţii din aparatul propriu şi din unităţile subordonate;
  • b) de prefectul judeţului, pentru salariaţii aparatului prefecturii;
  • c) de consiliul judeţean sau local, pentru salariaţii din serviciile publice judeţene, respectiv locale, precum şi din unităţile subordonate;
  • d) de consiliul de administraţie al regiei autonome cu specific deosebit, pentru salariaţii din aceste unităţi;
  • e) de conducătorul altor instituţii publice, pentru salariaţii din aparatul propriu şi unităţile bugetare subordonate.”