Șefii deconcentratelor, chemați la raport de prefectul județului Buzău

de Stiri Buzau Media

Reprezentanții instituțiilor deconcentrate buzoiene sunt convocați luni, 29 octombrie, de la ora 10.00, la sala “Gheorghe Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău în ședință ordinară a Colegiului Prefectural. Ordinea de zi este următoarea:

Raport de progres privind implementarea în judeţul Buzău a obiectivelor şi măsurilor din Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor, aprobat prin HG nr. 942/2017. Prezintă: Munteanu Gabriela – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Buzău

Raport privind rezultatele acţiunilor de control la exploatările agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă şi terase. Prezintă: Stoian Marilena – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa

Raport privind activităţile desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. Prezintă: Orşa Valentin – Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău

Informare privind modul de valorificare a biletelor de tratament pe anul 2018, conform criteriilor aprobate prin ordin de către Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice. Prezintă: Androne Carmen – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Buzău

Informare privind măsurile luate pentru asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor natural. Prezintă: Mihalache Gheorghe – Director adjunct, ANIF – Unitatea de Administrare Buzău

Informare privind protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor istorice la nivelul judeţului Buzău. Prezintă: Căţoi Constantin – Director executiv, Direcţia pentru Cultură a Judeţului Buzău

Analiza situaţiei referitoare la promovabilitatea scăzută înregistrată la unele licee din judeţul Buzău la examenul de bacalaureat în anul 2018, comparativ cu situaţia înregistrată în ultimii 3 ani şi propunerile Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău pentru îmbunătăţirea performanţelor elevilor. Prezintă: Stoian Florina – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău