Un nou serviciu de asistență socială va fi implementat de către DGASPC Buzău

de Stiri Buzau Media

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a aderat la un parteneriat la nivel național între Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și alte direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului din țară, prin care victimele violenței domestice din județul nostru vor beneficia de un nou serviciu de asistență socială ce va fi special destinat lor. Totul va fi realizat în cadrul proiectului ,,VENUS — împreună pentru o viaţă în siguranţă”, care își propune dezvoltarea unei rețele naționale integrate de locuințe protejate, prin înființarea unor servicii județene pentru combaterea violenței domestice.

Aderarea DGASPC Buzău la acest parteneriat și implicarea în proiect, au fost aprobate recent de către aconsilierii județeni, în cadrul unei ședințe extraordinare.  Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse va asigura în mare parte  finanțarea întregului program, prin fonduri europene, iar contribuția Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău va fi de 22.743,43 lei, respectiv 0,045 % din valoarea totală a proiectului. Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile pentru judeţul Buzău pe perioada de implementare a proiectului este de 1.137.171, 60 lei.

Consiliul Judeţean Buzău îşi asumă responsabiiitatea asigurării prin bugetele anuale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău din perioada de implementare a proiectului, respectiv de 48 de luni, a sumei cu titlu de contribuţie proprie. Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse va asigura fiecărui partener, în limite rezonabile, prin personalul angajat în acest scop, asistenţa tehnică necesară pentru managementul, monitorizarea şi evaluarea proiectului.

Durata de implementare a acestui nou serviciu de asistență socială va fi de 4 ani iar locuințele protejate care se vor înființa la nivel județean vor defini un nou tip de servicii sociale, în scopul prevenirii și combaterii violenței în familie, prin intermediul căruia victimele vor beneficia de suport instituțional. Mai precis, li se va crea posibilitatea relocării în cadrul rețelei naționale, în funcție de posibilitățile de formare sau reconversie profesională, asigurându-li-se totodată securitatea personală, independența economică și sprijinul pentru desprinderea din mediul captiv domestic.

ANES va asigura, nu mai târziu de data finalizării lucrărilor de amenajare/reamenajare dotăriior cu echipamente, elaborarea şi aprobarea Metodologiei de identificare şi selecţie a victimelor violenţei domestice care necesită separarea de agresor şi sprijin pentru tranziţia la o viaţă independentă. Agenția se va ocupa de achiziţionarea și furnizarea mobilieruiui necesar pentru amenajarea spațiilor.