VESTE BUNĂ PENTRU MEȘTEȘUGARI ȘI MICII ANTREPRENORI

de Stiri Buzau Media

      În perioada următoare, atât meșteșugarii cât și micii antreprenori care realizează produse artizanale vor putea solicita, un ajutor financiar nerambursabil pentru participarea la târguri și expoziții de profil. Măsurile de încurajare a acestor activități fac parte dintr-o schemă de finanțare publicată recent, în Monitorul Oficial. Potrivit avocatnet.ro, depunerea cererilor de finanțare ,,se va realiza prin intermediul platformei online disponibile pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Programul urmărește organizarea Târgului Național pentru Artizanat si Meșteșuguri 2017 pe durata a 3 zile, precum și susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor  prin facilitarea participării la acest eveniment. În cadrul acestui târg național, beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești şi de artizanat) și vor putea desfășura activități economice legate de comercializarea acestora către vizitatori, dar și încheierea unor parteneriate cu alți agenți economici.

De asemenea, beneficiarii  prezenți la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul acestor ateliere de lucru, artizanii și meșteșugarii vor explica și demonstra practic cum se pregătesc și se obțin produsele lor:

 • covoare țesute manual;
 • ateliere de olărit;
 • confecționarea măștilor;
 • confecționarea articolelor din piele, din fier, din sticlă sau lemn;
 • atelier de restaurare; etc.

Bugetul alocat acestui program de finanțare este de 890.000 lei, pentru organizarea târgului național pentru artizanat și meșteșuguri, dar și pentru acoperirea cheltuielilor aferente participanților la târg, fiind distribuit celor opt Oficii Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (OTIMM). Pentru anul 2017, prin organizarea târgului național pentru meșteșuguri și artizanat, se estimează participarea a minimum 150 operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meșteșugurilor și artizanatului.

Tipurile de cheltuieli eligibile în cadrul acestui program de finanțare

Meșteșugarii și ceilalți antreprenori care doresc să participe la ediția din acest an a târgului își vor putea deconta integral următoarele cheltuieli pricinuite de participarea la eveniment și transportul produselor:

 • cheltuielile de transport pentru beneficiari și pentru produsele acestora;
 • cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfășurării evenimentului

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, incluzând și transportul bunurilor, nu va depași 2.000 lei pentru târg, iar eventualele diferențe vor fi suportate integral de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 de kilometri parcurși.

Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în cel mult zece zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier la OTIMMC de care aparține. În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă, fiind suportată integral de către beneficiar. Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiari, în cuantum de maxim 1.600 lei / beneficiar pentru patru nopți de cazare, dar nu mai mult de 200 lei / noapte / persoană.

    Ajutorul se acordă unei game largi de beneficiari

Sprijinul financiar nerambursabil este acordat doar următoarelor categorii de beneficiari eligibili:

 • persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinder familiale;
 • cooperative înființate în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 • societăți cu răspundere limitată, societăți pe acțiuni și alți agenți economici înființați în baza legii 31/1990 privind societățile comerciale;
 • asociații profesionale sau fundații care au drept scop promovarea meșteșugurilor și a meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual.

Pentru înscrierea în cadrul acestui program de finanțare, meșteșugarii trebuie să pregătească și să transmită următoarele documente:

 • formularul de preselecție;
 • cererea tip de participare la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat;
 • certificatul constatator;
 • declarație pe proprie răspundere că nu există datorii restante la bugetul general sau la bugetele locale;
 • copia cărții de identitate;
 • fotografii cu minim trei produse artizanale sau meșteșugărești realizate sau comercializate de către solicitant;

Documentele solicitate se vor transmite doar în format electronic, prin intermediul platformei online disponibilă pe site-ul AIPPIMM, în perioada în care sesiunea de primire a cererilor de finanțare va fi activă”.

Știri despre: