Concurență mare, la Buzău, la titularizare!

de Stiri Buzau Media

Concurență mare, în acest an, în județul Buzău, pentru unele catedre scoase la concurs la examenul de titularizare. Potrivit Inspectoratului Școlar, la proba scrisă a concursului, desfășurată miercuri, 12 iulie, s-au înscris 493 candidați pentru 107 posturi titularizabile din 38 de discipline de concurs.

Examenul a avut loc în două centre de examen, Liceul Tehnologic “Grigore C Moisil” din Buzău și Școala Gimnazială Nr.7 din Buzău, iar la concurs s-au prezentat 406 candidați din cei 493 de candidați cu drept de participare la această probă. Din cei 493 candidați înscriși, 84 sunt absolvenți ai anului 2023 (69 profil învățător educatoare și 15 alte discipline). Cei mai mulți candidați au optat pentru disciplinele: Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii (114 candidați).

Pentru a obține statutul de titular, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă. Contestațiile se pot depune la sediul Inspectoratului Școlar Buzău sau prin mijloace electronice în data de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 19 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează, tot la sediul Inspectoratului Școlar Buzău, în data de 26 iulie 2023.