Consultații la distanță, rețete on-line, fără card de sănătate

de Stiri Buzau Media

Medicii de familie vor oferi consultații la distanță, rețete pe e-mail și fără accesarea cardului național de sănătate în perioada stării de urgență. Acestea sunt câteva ale unui proiect de act normativ postat pe site-ul Casei Județene de Asigurări de Sănătate.

Astel, pe perioada stării de urgentă, în asistența medicală primară se instituie consultația la distanță pentru afecțiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare. Medicul de familie va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și în registrul de consultatii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Dacă în urma consultației la distanță, medicul ia decizia unui consult la cabinet sau la domiciliu, acesta este obligat să organizeze acordarea consultației în condiții de siguranță epidemiologică.

De asemenea, conform aceluiași proiect, serviciile medicale și medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul și tratarea cazurilor cu COVID 19 și a complicațiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgentă, și se suportă din bugetul Ministerului Sănătății și din Fondul National Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, după caz.

Mai mult, pe perioada stării de urgență se suspendă obligati­vitatea utilizării cardului național de sănătate, precum și obligativitatea transmiterii în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a serviciilor medicale si a serviciilor de îngrijiri la domiciliu înregistrate off-line, precum și a dispozitivelor medicale eliberate off-line, în maximum trei zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora.