Primăria Buzău – anunț public

de Stiri Buzau Media

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 IUNIE 2024 a fost adoptată următoarea hotărâre cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 146/28.06.2024 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.