Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

de Stiri Buzau Media

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit.b), art.139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru MIERCURI, 10.07.2024, ora 09:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- Proiect de hotărâre nr. 161 din 05.07.2024 privind rectificarea 1 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;

2.- Proiect de hotărâre nr. 162 din 05.07.2024 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 7 din 19.01.2024 privind contractarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 145.590.000 lei, prin credit bancar, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

3.- Proiect de hotărâre nr. 163 din 05.07.2024 privind aprobarea Protocolului de finanțare încheiat între U.A.T. – Județul Buzău și UAT – Municipiul Buzău în vederea implementării și derulării Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027, conform Hotărârii Guvernului nr. 1137/2023.

Art.2. Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele proiectelor prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art.3.Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art.4. În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art.5. Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro.

Art.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma