LEGEA PREVENŢIEI. Anunţ important pentru firmele din România. ANAF şi ITM schimbă foaia cu agenţii economici

de Stiri Buzau Media

Anunţ important pentru firmele din România. Firmele nu vor mai fi sancţionate de ANAF, ITM sau alte organe de control fără să fi fost prevenite şi îndrumate în prealabil. Modificările sunt incluse în nouă Lege a prevenţiei, potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA).

Legea prevenţiei, aflată în lucru şi analizată de Guvern, prevede că firmele din România nu vor mai putea fi sancţionate automat de organe de control ale statului, cum sunt Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) sau Inspectoratul Teritoral de Muncă (ITM), ci numai dacă societăţile vor fi fost prevenite şi îndrumate să îşi remedieze neregulile iar acestea nu se vor fi conformat într-un termen stabilit.

Guvernul ar urma să adopte Legea prevenţiei până pe 23 februarie 2017, însă pentru a intra în vigoare documentul va trebui să treacă de Parlament, să fie promulgată de preşedintele Klaus Iohannis şi, în cele din urmă, să fie publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit comunicatului de presă citat, Legea prevenţiei are că scop prevenirea aplicării automate a sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii, prin întocmirea unui plan de conformare, astfel încât să fie acordat contribuabilului un termen în care va avea posibilitatea să corecteze neregulile constatate şi să se conformeze dispoziţiilor legale.

„Această lege va obligă autorităţile cu atribuţii de control să procedeze, în primul rând, la educarea şi perfecţionarea antreprenorilor, precum şi la prevenirea greşelilor. Practic, un agent economic nu va mai putea fi sancţionat, dacă înainte nu a fost îndrumat şi prevenit” -subliniază Ministerul pentru Mediul de Afaceri.
Mecanismul de funcţionare a prevenţiei va fi următorul:

– Agentul constatator nu va putea aplică sancţiunea contravenţională la prima constatare a unei fapte care constituie contravenţie;
– Acesta va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor şi va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum şi termenul de conformare pentru fiecare fapta;
– Termenul de conformare nu poate fi mai mic de 7 zile lucrătoare;
– După expirarea termenului de conformare, organul de control are dreptul să reia controlul;
– În situaţia în care se constată că nu au fost respectate obligaţiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, organul de control aplică sancţiunile prevăzute de actele normative;
– Contribuabilul beneficiază de măsurile de prevenţie o singură dată pentru fiecare fapta care constituie contravenţie, într-un termen de 5 ani.

Viitoarea lege a prevenţiei ar urmă să se aplice pentru sancţiunile prevăzute de următoarele reglementări:

Codul fiscal,
Codul de procedura fiscală,
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă,
Codul muncii,
Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
Legea contabilităţii,
Legea dialogului social, Legea privind înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor,
Legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,
Legea privind ucenicia la locul de muncă,
Hotărârea de Guvern privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Aceste domenii vor fi completate în cadrul procesului interministerial de consultare cu noi acte normative pentru care Legea prevenţiei va putea fi aplicată.

În schimb, vor fi prevăzute excepţii de la aplicarea legii prevenţiei în cazurile în care:

Există un pericol pentru constatarea situaţiei fiscale;
Există un pericol grav şi iminent de accidentare pentru salariaţi;
Se utilizează muncă nedeclarată sau a minorilor.

„Legea prevenţiei nu se aplică, de exemplu, pentru sancţiunile prevăzute pentru muncă la negru, respectiv pentru primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sancţiunea fiind amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. În acest caz nu va fi admis sistemul prevenţiei deoarece s-ar ajunge la încurajarea muncii nedeclarate, prin nesancţionarea acestei fapte” – mai subliniază ministerul.

„Componentă de prevenţie trebuie să prevaleze mai ales atunci când ne referim la mediul de afaceri iar o măsură de prevenţie înaintea unei măsuri punitive înseamnă timp preţios oferit întreprinzătorului pentru a se conformă”, a spus ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Florin Jianu.