Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organizează concurs pentru ocuparea a 20 posturi de medici

de Stiri Buzau Media

Ministerul Sănătății organizează examen de obţinere a titlului de specialist pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organizează concurs pentru ocuparea a 20 posturi de medici. Astfel, unitatea medicală are nevoie de medici pe următoarele specializări:

 • 2 posturi medici specialitatea medicină internă;
 • 1 post medic specialitatea chirurgie generală;
 • 1 post medic specialitatea epidemiologie;
 • 1 post medic specialitatea obstetrică ginecologie;
 • 3 posturi medici specialitatea neonatologie;
 • 1 post medic specialitatea ATI;
 • 1 post medic specialitatea neurologie;
 • 1 post medic specialitatea cardiologie;
 • 2 posturi medici specialitatea pediatrie;
 • 1 post medic specialist specialitatea pneumologie;
 • 2 posturi medici specialitatea boli infecțioase;
 • 2 posturi medici specialitatea radiologie și imagistică medicală;
 • 1 post medic specialitatea boli de nutriție și diabet;
 • 1 post medic specialitatea oncologie;
 • 1 post medic specialitatea urologie.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte: cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze; copia xerox de pe diploma de de licentă şi certificatul de specialist sau primar; copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sanctiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, republicată, cu modificările ulterioare; acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzutIn anexa nr. 3 la ordin; cazierul judiciar; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; chitanţa de plată a taxei de concurs; copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Important de reținut este faptul că dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sanctiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, republicată, cu modificările ulterioare; cazierul judiciar și certificatul  medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului. Înscrierile se fac la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, str. N. Balcescu nr.2, pana pe data de 07.10.2019 inclusiv, ora 16.00, iar concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea anunțului.

Știri despre: , ,