AJF înfiinţează Şcoli de Arbitri la Buzău, Rm. Sărat, Nehoiu, Pătîrlagele, Pogoanele şi Cislău

de Stiri Buzau Media

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Buzău, prin Comisia Judeţeană de Arbitri, organizează în perioada februarie – iunie 2017 cursuri pentru dobîndirea calităţii de arbitru de fotbal, în Buzău, Nehoiu, Pătîrlagele, Cislău, Rm. Sărat şi Pogoanele. Cursurile sînt deschise oricărui cetăţean român, precum şi oricărui cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, băieţi sau fete, cu o conduită exemplară în societate şi cu reale cunoştinţe despre jocul de fotbal. Înscrierea la examenul de admitere se face pe bază de cerere individuală, în care se vor menţiona: numele şi prenumele, domiciliul, data naşterii, profesia şi locul de muncă, dacă şi unde a jucat fotbal, telefon şi adresă de e-mail. La cererea de înscriere se va anexa adeverinţa medicală din care să rezulte înălţimea, greutatea şi că este apt medical pentru a urma cursurile de arbitri. Limita de vîrstă, minim 14 ani – maxim 25 ani. Cursurile sînt gratuite. Persoanele interesate pot depune cerere de înscriere la sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal, din incinta Sălii Sporturilor, prin fax la 0238/ 717928 sau prin e-mail ajfbuzau@gmail.com, pînă la data de 13 februarie.