Petre Emanoil Neagu – DISPOZIŢIE Nr. 137 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară – joi, 26 mai 2022

de Stiri Buzau Media
Petre Emanoil Neagu

DISPOZIŢIE Nr. 137 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară – joi, 26 mai 2022

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (2), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară, în data de 26 mai 2022, ora 1000.
(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. Proiect de hotărâre nr. 119/20.05.2022 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022;
2. Proiect de hotărâre nr. 120/20.05.2022 privind aprobarea documentației tehnice- Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivele de investiții „Refacere pod pe DJ 103P, la Km.4+350, comuna Chiojdu, județul Buzău”, „Refacere pod pe DJ 103P, la Km.5+000, comuna Chiojdu, județul Buzău”, „Refacere pod pe DJ 103P, la Km.5+500, comuna Chiojdu, județul Buzău”;
3. Proiect de hotărâre nr. 121/20.05.2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al județului Buzău;
4. Proiect de hotărâre nr. 122/20.05.2022 pentru aprobarea finanțării de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Concursului Național „Educație Rutieră – Educație pentru Viață;

5. Proiect de hotărâre nr. 123/20.05.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca;
6. Proiect de hotărâre nr. 124/20.05.2022 privind aprobarea atribuirii pe perioadă determinată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier județean de persoane prin curse regulate pe trasele județene Buzău – Săgeata, Buzău – Găvănești și Buzău – Robeasca și a licențelor de traseu aferente;
7. Proiect de hotărâre nr. 125/20.05.2022 pentru aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația Sediu administrativ în imobilul proprietate publică a Județului Buzău, din municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 3 Asociației Club Sportiv „Handbal Club Buzău 2012”;
8. Proiect de hotărâre nr. 126/20.05.2022 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău.
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1-5 și 7,8 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău domnul Petre Adrian Robert pct. 6.
Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.
Art.5. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 26 mai 2022 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

Știri despre: