Primăria Municipiului Buzău – ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RPL2021 ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

de Stiri Buzau Media

În perioada 12.04.2022 – 21.04.2022 Primăria Municipiului Buzău primește solicitari pentru recrutarea celor 99 de recenzori ce vor colecta datele pentru desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor în municipiul Buzău.

Recenzorii își vor desfășura activitatea prin încheierea de contracte de prestări servicii pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor.

Recenzare se va realiza prin interviu față în față, la domiciliul cetățenilor, pe raza municipiului Buzău, în perioada 16.05 – 17.07.2022.

 CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Sa depuna dovada autorecenzării– condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Persoanele înscrise vor participa la o instruirea organizată de UJIR (Unitatea judeteana de implementare a recensamântului) la o data comunicată ulterior.

Recenzorii vor fi plătiți în funcție de numărul de chestionare întocmite: 7 lei/persoana recenzată și 3,5 lei/locuință recenzată.

Formularul de cerere poate fi descarcat din site www.primariabuzau.ro, la secțiunea RECENSAMANTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINTELOR.

Cererea și documentele anexate pot fi depuse direct la sediul primăriei, sau pe e-mail: ghiseu.unic@primariabuza.ro cu atasarea obligatorie a actelor solicitate.